Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Historii Nauki PAU

 

Przewodniczący Michał Kokowski
Zastępca przewodniczącego Rita Majkowska
Sekretarz Stanisław Domoradzki

 

Komisja została utworzona w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III. Jej organizatorem i pierwszym przewodniczącym był fizyk czł. PAU Adam Strzałkowski (do 2006), następnie matematyk czł. PAU Andrzej Pelczar, a po nim geolog czł. PAU Stefan Witold Alexandrowicz. Zadaniem Komisji jest stymulowanie badań nad historią poszczególnych dyscyplin naukowych przez ich przedstawicieli, a nie przez historyków, którzy nie są przygotowani do tego, aby wnikać w meritum wyspecjalizowanych dziedzin. Komisja trafiła na podatny grunt, bowiem w obrębie PAU już wcześniej było duże zainteresowanie i historią organizacji nauki (prace: Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952; Piotr Hübner, Siła przeciw rozumowi; Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; Jan Piskurewicz, Prima inter pares i in.), i sylwetkami uczonych (kilka małych sesji naukowych oraz wystaw poświęconych uczonym i seria „W służbie nauki”). Komisja jest bardzo aktywna, organizuje comiesięczne posiedzenia z referatami i dyskusją, a nadto sesje naukowe. Owoce jej działania są publikowane w czasopiśmie „Studia Historiae Scientiarum” (wcześniejsza nazwa: „Prace Komisji Historii Nauki PAU”) oraz w seriach: „Monografie” i „Studia i Materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności”.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia Historiae Scientiarum”

Zobacz też archiwalną stronę tego czasopisma

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Wojciech Narębski
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Anna Brożek
Dr Paweł Brzegowy
Dr Friedrich Cain
Dr Danuta Ciesielska
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign.
Dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
Dr Sławomir Dorocki
Dr Krzysztof Duda
Prof. dr Roman Duda
Prof. dr Julian Dybiec
Mgr Ewa Dziurzyńska
Dr Mikołaj Getka-Kenig
Mgr Mateusz Hübner
Prof. dr Piotr Hübner
Dr Andrzej Kobos
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. Piotr Köhler
Prof. dr Henryka Kramarz
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN
Prof. dr hab. Halina Lichocka
Dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Dr Rita Majkowska
Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Wioletta A. Miśkiewicz
Prof. dr hab. Roman Murawski
Dr hab. Janusz Pezda
Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII
Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ
Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Dr hab. Adam Redzik, prof. UW
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Prof. dr hab. Zenon Roskal
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Dr Jan Surman
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Dr hab. Radosław Tarkowski, prof. UP
Dr Paweł Tomaszewski
Dr hab. Jan Wnęk, prof. KA
Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański
Dr Krystyna Wołkowicz
Dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG-PIB
Dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik
Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN
Prof. dr hab. Leszek Zasztowt
Prof. dr hab. Alicja Zemanek
Dr hab. Przemysław Żukowski