Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Jerzy Bartmiński
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Andrzej Bogusławski
5. Prof. dr Andrzej Borowski
6. Prof. dr Paulina Buchwald-Pelcowa
7. Prof. dr Jerzy Danielewicz
8. Prof. dr Michał Głowiński
9. Prof. dr Maciej Grochowski
10. Prof. dr Maria Janion
11. Prof. dr Józef Korpanty
12. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
13. Prof. dr Jerzy Limon
14. Prof. dr Adam Małkiewicz
15. Prof. dr Julian Maślanka
16. Prof. dr Jan Michalik
17. Prof. dr Teresa Michałowska
18. Prof. dr Stanisław Mossakowski
19. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
20. Prof. dr Jan Ostrowski
21. Prof. dr Henryk Podbielski
22. Prof. dr Jadwiga Puzynina
23. Prof. dr Stefan Sawicki
24. Prof. dr Stanisław Stabryła
25. Prof. dr Lucjan Suchanek
26. Prof. dr Zuzanna Topolińska
27. Prof. dr Franciszek Ziejka
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wiesław Boryś
6. Prof. dr Wojciech Chlebda
7. Prof. dr Magdalena Danielewicz
8. Prof. Marcin Fabiański
9. Prof. dr Albert Gorzkowski
10. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
11. Prof. dr Alicja Helman
12. Prof. dr Stefan Kiedroń
13. Prof. dr Kazimierz Korus
14. Prof. dr Maria Korytowska
15. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
16. Prof. dr Jarosław Ławski
17. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
18. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
19. Prof. dr Sergiusz Michalski
20. Prof. dr Ryszard Nycz
21. Prof. Jacek Popiel
22. Prof. dr Maria Poprzęcka
23. Prof. dr Jan Prokop
24. Prof. dr Piotr Salwa
25. Prof. dr Tadeusz Sławek
26. Prof. dr Marek Stachowski
27. Prof. dr Marian Stala
28. Prof. dr Ryszard Tokarski
29. Prof. dr Maciej Włodarski
30. Prof. dr Wiesław Wydra
31. Prof. dr Marta Wyka
32. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
33. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Paul Crossley
7. Prof. dr Alain Van Crugten
8. Prof. dr Maria Delaperrière
9. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
10. Prof. dr Rolf Fieguth
11. Prof. dr Herman Fillitz
12. Prof. dr David Frick
13. Prof. dr Bernhard Gajek
14. Prof. dr György Gömöri
15. Prof. dr Sante Graciotti
16. Prof. dr Stephen Harrison
17. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
18. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
19. Prof. dr Ryszard Löw
20. Prof. dr Luigi Marinelli
21. Prof. dr Michał Masłowski
22. Prof. dr Allain Michel
23. Prof. dr Nullo Minissi
24. Prof. dr Hugo Montgomery
25. Prof. dr Stefan Muthesius
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Hans Rothe
29. Prof. dr Joseph Rykwert
30. Prof. dr Marco Santagata
31. Prof. dr Alexander M. Schenker
32. Prof. dr Brigitte Schultze
33. Dr Anne Markham Schulz
34. Prof. dr Heinz Schuster-Šewc
35. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
36. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
37. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
38. Dr Stephanie R. West
39. Prof. dr John E.C.T. White
40. Prof. dr Anna Wierzbicka
41. Prof. dr Peter Wiesinger

 

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Maria Bogucka
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Prof. dr Stanisław Grodziski
5. Ks. prof. dr Michał Heller
6. Prof. dr Andrzej Kastory
7. Prof. dr Feliks Kiryk
8. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
9. Prof. dr Janusz Kruk
10. Prof. Ewa Łętowska
11. Prof. dr Jan Machnik
12. Prof. dr Janusz Małłek
13. Prof. dr Andrzej Mączyński
14. Prof. Jacek Purchla
15. Prof. dr Stanisław Salmonowicz
16. Prof. dr Henryk Samsonowicz
17. Prof. dr Romuald Schild
18. Prof. dr Władysław Stróżewski
19. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
20. Prof. dr Stanisław Suchodolski
21. Prof. dr Lech Szczucki
22. Prof. dr Piotr Sztompka
23. Prof. dr Stanisław Waltoś
24. Prof. dr Jan Woleński
25. Prof. dr Zenon Woźniak
26. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Józef Borzyszkowski
3. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
4. Prof. dr Sylwester Czopek
5. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
6. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
7. Prof. Jerzy Hausner
8. Prof. dr Wojciech Iwańczak
9. Prof. dr Agnieszka Kijewska
10. Prof. dr Stefan Karol Kozłowski
11. Prof. Marcin Kula
12. Prof. dr Joanna Kurczewska
13. Prof. dr Piotr Łossowski
14. Prof. dr Andrzej Mania
15. Prof. dr Lech Jacek Mróz
16. Prof. dr Jerzy Nalepa
17. Prof. dr Henryk Olszewski
18. Prof. dr Krzysztof Ożóg
19. Prof. dr Maksymilian Pazdan
20. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
21. Prof. dr Andrzej Półtawski
22. Prof. dr Jerzy Rajski
23. Prof. dr Marek H. Safjan
24. Prof. dr Zofia Sokolewicz
25. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
26. Prof. dr Karol Tarnowski
27. Prof. dr Michał Tymowski
28. Prof. dr Wacław Uruszczak
29. Prof. dr Ryszard Wójcicki
30. Prof. dr Jerzy Zajadło
31. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Prof. dr Dan Berindei
5. Dr Emil Brix
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Tadeusz Gromada
10. Prof. dr Jarosław Hrycak
11. Prof. dr Marco Jačov
12. Prof. dr Zenon Kałuża
13. Prof. dr István Kovács
14. Prof. dr Eduard Mühle
15. Prof. dr Juraj Pavuk
16. Prof. dr Roman Plečkaitis
17. Prof. dr Krzysztof Pomian
18. Prof. dr Raimo Pullat
19. Prof. dr Pál Raczky
20. Prof. dr Göran Rystad
21. Prof. dr Winfried Schich
22. Prof. dr Gottfried Schramm
23. Prof. dr Robert Sokołowski
24. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
25. Prof. dr Olli Vehviläinen
26. Prof. dr Rudolf Welser
27. Prof. dr Hans-Leo Weyers
28. Prof. dr Roland Wittman

 

 

 

 

Członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego)

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Andrzej Białas
2. Prof. Iwo Białynicki-Birula
3. Prof. dr Ewa Brocławik
4. Prof. dr Zbigniew Ciesielski
5. Prof. dr Andrzej Fuliński
6. Prof. Jerzy Jurkiewicz
7. Prof. Zygmunt Kolenda
8. Prof. Stanisław Kwapień
9. Prof. Bogdan Marciniec
10. Prof. dr Mieczysław Mąkosza
11. Prof. dr Zenon Mróz
12. Prof. dr Józef Nizioł
13. Prof. dr Stanisław Penczek
14. Prof. dr Wiesław Pleśniak
15. Prof. dr Stefan Pokorski
16. Prof. Krzysztof Redlich
17. Prof. dr Andrzej Schinzel
18. Prof. dr Ryszard Sosnowski
19. Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
20. Prof. dr Adam Strzałkowski
21. Prof. dr Andrzej Trautman
22. Prof. dr Michał Marian Turała
23. Prof. dr Zenon Waszczyszyn
24. Prof. dr Andrzej Kajetan Wróblewski
25. Prof. dr Agnieszka Zalewska
26. Prof. dr Kacper Zalewski
27. Prof. dr Marek Zrałek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Zbigniew Adamczyk
2. Prof. dr Romuald Będziński
3. Prof. dr Jakub Bodziony
4. Prof. dr Tomasz Dietl
5. Prof. dr Tomasz Dohnalik
6. Prof. dr Wojciech Dziembowski
7. Prof. dr Henryk Górecki
8. Prof. dr Stanisław Jadach
9. Prof. dr Bogumił Jeziorski
10. Prof. dr Janusz Jurczak
11. Prof. Jerzy Kaczorowski
12. Prof. dr Jan Kisyński
13. Prof. dr Sławomir Kołodziej 
14. Prof. dr Andrzej Korbel
15. Prof. dr Henryk Kozłowski
16. Prof. Marian Mikołajczyk
17. Prof. dr Janusz Stanisław Lipkowski
18. Prof. dr Jerzy Łuczka
19. Prof. dr Maria Nowakowska
20. Prof. dr Wiesław Pawłucki
21. Prof. dr Marek Pfützner
22. Prof. dr Jakub Siemek
23. Prof. dr Józef Smak
24. Prof. dr Gwidon Szefer
25. Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz
26. Prof. dr Andrzej Tylikowski
27. Prof. dr Andrzej Udalski
28. Prof. dr Andrzej Witkowski
29. Prof. dr Maciej Wojtkowski
30. Prof. dr Jakub Zakrzewski
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Halina Abramowicz
2. Prof. dr Ugo Amaldi
3. Prof. dr James Daniel Bjorken
4. Prof. dr Sava Bratoš
5. Prof. dr Romuald Brazis
6. Prof. dr Andrzej Buras
7. Prof. dr Wit Busza
8. Prof. dr Michel Che
9. Prof. dr Krzysztof Cios
10. Prof. dr Leszek Feliks Demkowicz
11. Prof. dr Kálmán Győry
12. Prof. dr Rolf Heuer
13. Prof. dr Sigurd Hofmann
14. Prof. dr Henryk Iwaniec
15. Prof. dr Andrzej Joachimiak
16. Prof. dr Marek Karliner
17. Prof. dr Christer Oscar Kiselman
18. Prof. dr Jacek Klinowski
19. Prof. dr Herbert A. Mang
20. Prof. dr Giulio Maier
21. Prof. dr Tadeusz B. Massalski
22. Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski
23. Prof. dr Janusz Nowotny
24. Prof. dr Walter Oelert
25. Prof. dr Yuri Oganessian
26. Prof. dr Peter Pflug
27. Prof. dr Herwig Schopper
28. Prof. dr Rolf H. Siemssen
29. Prof. dr John F. Smith
30. Prof. dr Volker Soergel
31. Prof. dr Paul Söding
32. Prof. dr Daniel Stroock
33. Prof. dr Tomasz Robert Taylor
34. Prof. Sir John Meurig Thomas
35. Prof. dr Martinus Veltman
36. Prof. dr Israel E. Wachs
37. Prof. dr Frank Wilczek
38. Prof. dr Stanley George Wojcicki
39. Prof. Sir Arnold W. Wolfendale
40. Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
41. Prof. dr Jan Charles Zarnecki

 

     

 

 

Członkowie Wydziału IV Przyrodniczego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Stefan W. Alexandrowicz
2. Prof. dr Szczepan Biliński
3. Prof. dr Jerzy Fedorowski
4. Prof. dr Krystyna Grodzińska
5. Prof. dr Wincenty Kilarski
6. Prof. dr Włodzimierz Korohoda
7. Prof. dr Adam Kotarba
8. Prof. dr Jan Kozłowski
9. Prof. dr Adam Łomnicki
10. Prof. dr Anna Medwecka-Kornaś
11. Prof. dr Józef E. Mojski
12. Prof. dr Elżbieta Morycowa
13. Prof. dr Wojciech Narębski
14. Prof. dr Stanisław Nawrocki
15. Prof. dr Roman Ney
16. Prof. dr Tadeusz Niedźwiedź
17. Prof. Barbara Płytycz
18. Prof. dr Elżbieta Pyza
19. Prof. dr Józef Razowski
20. Prof. dr Leszek Starkel
21. Prof. dr Andrzej Ślączka
22. Prof. dr Marian Tischner
23. Prof. dr Marian Truszczyński
24. Prof. dr January Weiner
25. Prof. dr Stefan Wierzbowski
26. Prof. dr Kazimierz Zarzycki
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Grzegorz Bartosz
2. Prof. dr Tadeusz Bielicki
3. Prof. dr Barbara Bilińska
4. Prof. dr Jadwiga Bryła
5. Prof. dr  Tadeusz Chrobak
6. Prof. dr Wojciech Froncisz
7. Prof. dr Zbigniew Maciej Gliwicz
8. Prof. dr Anna Grabowska
9. Prof. dr Aleksander Guterch
10. Prof. dr Czesław Jura
11. Prof. dr Małgorzata Kossut
12. Prof. dr Andrzej Kostrzewski
13. Prof. dr Marek Krąpiec
14. Prof. dr Barbara Kwiecińska
15. Prof. dr Andrzej Legocki
16. Prof. dr Jerzy Józefat Lipa
17. Prof. dr Maria Łanczont
18. Prof. dr Teresa Madeyska
19. Prof. dr Jacek Matyszkiewicz
20. Prof. dr Piotr Migoń
21. Prof. dr Maciej Jan Nałęcz
22. Prof. Tadeusz M. Peryt
23. Prof. dr Barbara Płytycz
24. Prof. dr Ewa Wanda Roniewicz
25. Prof. dr Tadeusz Sarna
26. Prof. Stefan Skiba
27. Prof. dr Jerzy R. Starzyk
28. Prof. dr Kazimierz Strzałka
29. Prof. dr Leon Stuchlik
30. Prof. dr Jacek M. Szymura
31. Prof. dr Krzysztof Turlejski
32. Prof. dr Alfred Uchman
33. Prof. dr Krystyna Wasylikowa
34. Prof. dr Grzegorz Węgrzyn
35. Prof. dr Michał Woyciechowski
36. Prof. dr Maciej Żylicz

 

     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr William Richard Allen
2. Prof. dr Andrzej Bajer
3. Prof. dr Andrzej Bartke
4. Prof. dr Björn Berglund
5. Prof. dr Andrzej B. Bogucki
6. Prof. dr Leszek K. Borysiewicz
7. Prof. dr Pavel Bosák
8. Prof. dr Eric H. Brown
9. Prof. dr Adam Chrzanowski
10. Prof. dr Peter Fritz
11. Prof. dr Kenneth Gregory
12. Prof. dr Klaus Hahlbrock
13. Prof. dr Claudine Kieda
14. Prof. dr Małgorzata Kloc-Stępkowska
15. Prof. dr Wighart von Koenigswald
16. Prof. dr Vojen Ložek
17. Prof. dr Georg Matthess
18. Prof. dr Gedyminas Motuza
19. Prof. dr Dumitru T. Murariu
20. Prof. dr Krzysztof Palczewski
21. Prof. dr Benno Parthier
22. Prof. dr Charles Alexander Pasternak
23. Prof. dr Jerzy Rzędowski
24. Prof. dr Michael Sela
25. Prof. dr Nicholas John Severs
26. Prof. dr Rostyslav Stoika
27. Prof. dr Mario Suwalsky
28. Prof. dr Wacław Szybalski
29. Prof. dr Krystyna Urbańska
30. Prof. dr Andreas Wetzel
31. Prof. dr Lewis Wolpert
32. Prof. dr Josef Zemann
33. Prof. dr Magdalena Żernicka-Goetz
     

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Mieczysław Chorąży
4. Prof. dr Anna Członkowska
5. Prof. dr Jan Doroszewski
6. Prof. dr Andrzej Górski
7. Prof. dr Jan Górski
8. Prof. dr Ryszard Gryglewski
9. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
10. Prof. dr Jerzy Kawiak
11. Prof. dr Paweł Kisielow
12. Prof. dr Franciszek Kokot
13. Prof. dr Wojciech Kostowski
14. Prof. dr Janusz Limon
15. Prof. dr Stanisław Moskalewski
16. Prof. dr Wiesław Pawlik
17. Prof. dr Tadeusz Popiela
18. Prof. dr Edmund Przegaliński
19. Prof. dr Ryszard Przewłocki
20. Prof. dr Czesław Radzikowski
21. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
22. Prof. dr Michał Tendera
23. Prof. dr Marek Zembala
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Stefan Angielski
2. Prof. dr Włodzimierz Buczko
3. Prof. dr Andrzej Budaj
4. Prof. dr Stanisław Czekalski
5. Prof. dr Stanisław Czuczwar
6. Prof. dr Wenancjusz Domagała
7. Prof. dr Józef Dulak
8. Prof. Małgorzata Filip
9. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
10. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
11. Prof. dr Barbara Jarząb
12. Prof. dr Jacek Jassem
13. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
14. Prof. dr Marek Krawczyk
15. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
16. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
17. Prof. dr Maciej Małecki
18. Prof. dr Lucyna Mastalerz
19. Prof. dr Jacek Musiał
20. Prof. dr Michał Myśliwiec
21. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
22. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
23. Prof. dr Andrzej Pilc
24. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
25. Prof. dr Marek Sanak
26. Prof. dr Krzysztof Selmaj
27. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
28. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
29. Prof. dr Adam Torbicki
30. Prof. dr Tomasz Trojanowski
31. Prof. Piotr Trzonkowski
32. Prof. dr Anetta Undas
33. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
34. Prof. dr Andrzej Więcek
35. Prof. dr Marian Zembala
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Eric A. Barnard
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Francois Chapeville
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Zbigniew Darzynkiewicz
7. Prof. dr Klaus Eichmann
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Edward Frohlich
10. Prof. dr hab. Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Manfred Göthert
13. Prof. dr Jolanta Gutkowska
14. Prof. dr Anne-Lise Haenni
15. Prof. dr John Andrew Hansen
16. Prof. dr Jacek Hawiger
17. Prof. dr Stephen Holgate
18. Prof. dr Horst Kleinkauf
19. Prof. dr Joseph Knoll
20. Prof. dr Łukasz Kulczycki
21. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
22. Prof. dr Salomon Z. Langer
23. Prof. dr Łukasz Lebioda
24. Prof. dr Janusz Lipski
25. Prof. dr Tadeusz Maliński
26. Prof. dr N. Avrion Mitchison
27. Prof. dr Salvador Moncada
28. Prof. dr Rodolfo Paoletti
29. Prof. dr Marek Radomski
30. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
31. Prof. dr Mariusz Ratajczak
32. Prof. dr Alfredo Salerno
33. Prof. dr Tadeusz Samorajski
34. Prof. dr Arne Schousboe
35. Prof. dr Maria Siemionow
36. Prof. dr Helmut F. Sinzinger
37. Prof. dr Bronisław Slomiany
38. Prof. dr Akira Terano
39. Prof. dr Sylvester Vizi
40. Prof. dr Torkel Wadström
41. Prof. dr Zbigniew Wszołek

 

     

 

 

Członkowie Wydziału VI Twórczości Artystycznej

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. Tadeusz Boruta
2. Prof. Witold Cęckiewicz
3. Prof. Marian Fikus
4. Prof. Stefan Gierowski
5. Prof. Krzysztof Ingarden
6. Prof. Konrad Kucza-Kuczyński
7. Ryszard Krynicki
8. Ewa Lipska
9. Prof. Krystian Lupa
10. Lech Majewski
11. Krzysztof Meyer
12. Prof. Adam Myjak
13. Wiesław Ochman
14. Prof. Ryszard Kazimierz Otręba
15. Prof. Jan Tadeusz Pamuła
16. Prof. Krzysztof Penderecki
17. Prof. Stanisław Rodziński
18. Andrzej Seweryn
19. Prof. Krzysztof Skórczewski
20. Prof. Paweł Taranczewski
21. Prof. Wojciech Zabłocki
22. Adam Zagajewski
23. Prof. Krzysztof Zanussi
24. Prof. Kazimierz Gustaw Zemła
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. Karol Berger
2. Arata Isozaki
3. Alina Kalczyńska-Scheiwiller
4. Adam Korpak
5. Tomas Venclova