Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

RADA NAUKOWA ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

POMOCNICZEJ JEDNOSTKI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ

ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Konferencja naukowa

Między Unią Europejską a Eurazją.
Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń

 

23-24 listopada 2017, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

Konferencja naukowa

Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski

16-17 listopada 2017, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

oraz otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU

Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności

 

 

Konferencja naukowa

Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne,
Kulturalno-Religijne w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej

 

8-10 listopada 2017

sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

Sesja naukowa

PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ
jako badacz dawnej literatury i kultury
– w stulecie urodzin

27 października 2017 (piątek), godz. 11.00
Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Konferencja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficzny PAU

poświęcona pamięci

Juliana Dunajewskiego

 

23 października 2017, sala im. Karoliny Lanckorońskiej

 

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie

Inteligencja polska w świecie

 

17–21 października 2017
Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków