Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Biblioteka Polska w Paryżu

 Dyrektor:  czł. zagr. PAU  C. Pierre Zaleski

 

BPP

Ważną agendą PAU stała się Biblioteka Polska w Paryżu. Wykonując swoje dawne prawa właściciela (od 1893 r.), PAU doszła w drodze arbitrażu do porozumienia z zarządzającym aktualnie Biblioteką Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu. Uznała je za współwłaściciela Biblioteki, od 2004 r. współfinansuje ją (ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i uczestniczy w organizacji jej działalności.

 

Zgodnie z orzeczeniem arbitrów, prawa własnościowe do Biblioteki i jej zbiorów zostały przeniesione przez PAU i THL na powołaną do życia i nominowaną w zakresie składu osobowego przez oba podmioty Association de la Bibliothèque Polonaise de Paris. Association tworzą ze strony THL: Christoph Grzegorczyk, Sophie-Caroline de Margerie née Tarnowska, François Rosset, Marie-Thérèse Vido-Rzewuska (sekretarz), Annick Marie Camille Zaleski epouse Benfredi, C. Pierre Zaleski (prezes), Jean Antoine Zlowodzki; ze strony PAU: Andrzej Borowski (skarbnik), Marie Delaperière, Janusz K. Kozłowski, Andrzej Mączyński, Stanisław Mossakowski, Jerzy Wyrozumski (wiceprezes), Franciszek Ziejka.

 

 

Strona internetowa Biblioteki Polskiej w Paryżu - http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr