Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 listopada (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Georg Andreas Helwing (1666–1748)
jako geolog i paleontolog

wykład wygłoszą

dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa

dr Aleksandra Arndt
Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań

mgr Krystyna Jarosz
Muzeum Kultury Ludowej, Węgorzewo

 

 


 

Komisja Historii Nauki PAU oraz Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 10 listopada (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII
Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków

 

Samuel Dickstein (1851–1939)
zapomniany prekursor filozofii nauki i naukoznawstwa w Polsce

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 października (środa) 2021 o godz. 16.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Mateusz Hübner
Instytut Historii Nauki PAN

 

Polska Akademia Umiejętności
w relacjach z Funduszem Kultury Narodowej

 

 

 

 

 

Zapraszamy na
międzynarodową cykliczną konferencję

Dickstein Forum

która odbędzie się w dniach 14–17 września 2021

 

więcej
plakat
second call

program

abstrakty 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 16 czerwca (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)


Antoni Przeborski (1871–1941)

– matematyk z Charkowa i Warszawy

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 9 czerwca (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Paweł Brzegowy
(Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich)

Wille profesorów Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Lwowskiej jako budynki mieszkalne i miejsca pracy zawodowej

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 maja (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr Łukasz Mścisławski

(Politechnika Wrocławska)

 

Z badań nad dziejami i spuścizną polskich
filozofujących przyrodników w Kijowie w latach 1900–1919

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 12 V 2021

 
   
 

Prof. dr hab. Zenon Roskal  (KUL)

Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych
Studia z epistemologii historycznej

 

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 kwietnia (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Danuta Ciesielska
(IHN PAN, Warszawa)

 

Polscy studenci Felixa Kleina


 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 7 IV 2021

 
   
 

Marcin Krasnodębski  (IHN PAN, Warszawa)
Jacques Roger: o czterech stylach uprawiania historii nauk

DOI: 10.5281/zenodo.4757196

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 31 III 2021

 
   
 

Prof. Jan Woleński
(WSIiZ, Rzeszów)

Roman Ingarden – miejsce w fenomenologii

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 24 III 2021

 
   
 

Prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
(Ústav aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT, Praha, Czechy)

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
(KNH UR, Rzeszów, Polska)

Mathematics in the interwar period in Central-Eastern Europe
A report on an international research project for the years 2018–2020

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 24 II 2021

 
   
 

Dr hab. inż. prof. inst. Piotr Krzywiec
(Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Osiemnastowieczne „Kalendarze”
czyli o nieco zapomnianych początkach geologii w Polsce

DOI: 10.5281/zenodo.4756386

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 17 II 2021

 
 

dr hab. Stanisław Domoradzki prof. URz  (Uniwersytet Rzeszowski, KNH)
dr Margaret Stawiska-Friedland  (Mathematical Reviews/MathSciNet, American Mathematical Society, USA)
prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy  (Uniwersytet Rzeszowski, KNP, Katedra Analizy Funkcjonalnej; Uniwersytet im. Iwana Franki, Lviv, Ukraina)

O znaczeniu Księgi Szkockiej W 85. rocznicę jej założenia

DOI: 10.5281/zenodo.4588878

 

 

 

 

Komisja Historii Nauki PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 27 stycznia (środa) 2021 o godz. 16.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Cieszyn)

wygłosi referat pt.:

Nauka – historia nauki – nauczanie
O roli historii nauki w twórczości naukowej
i nauczaniu jako kształtowaniu samodzielności poznawczej

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 16 XII 2020

 
   
 

mgr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN)

Rola Polskiej Akademii Umiejętności
w budowaniu prestiżu odrodzonej II Rzeczypospolitej
DOI: 10.5281/zenodo.4429657

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 25 XI 2020

 
   
 

Dr Mikołaj Getka-Kenig  (Instytut Historii Nauki PAN)

Polityka Stanisława Kostki Potockiego
wobec Akademii Krakowskiej w dobie Księstwa Warszawskiego

DOI: 10.5281/zenodo.4521267

 

 

 

 

Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
Komisja Historii Nauki PAU,
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

serdecznie zapraszają do udziału w sesji naukowej (online)
z okazji 50. rocznicy śmierci Profesora Władysława Szafera pt.
„Władysław Szafer (1886-1970)
– organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody”
,
która odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00

Zaproszenie i program

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 28 X 2020

 
   
 

Prof. dr hab. Andrzej Białas (PAUza Akademicka)
Strome schody, czyli fizyk w PRL-u

Prof. dr hab. Michał Kokowski (IHN PAN)
Studia Historiae Scientiarum
(kwestie aktualne)

DOI: 10.5281/zenodo.4444939

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Sergei S. Demidov
President of the International Academy of the History of Science
Prof. of M. V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

 

Nikolai Nikolaevich Luzin (1883–1950) at the crossroads
of the dramatic events of the European history

 

24 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat 

 

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Prof. Dr. Roman Gladyshevskii
Vice-Rector for Science and Research, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

 

125 years of the Department of Inorganic Chemistry
at the University of Lviv

 

17 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat

 

 

 

 

WIRTUALNE POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Dr hab. Przemysław Żukowski
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Doktorzy Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie w latach 1919–1939

 

10 czerwca 2020

 

Zaproszenie/plakat 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 22 IV 2020

 
   
 

Dr Alicja Rafalska-Łasocha  (Wydział Chemii UJ)
Profesor Tadeusz Estreicher - chemik, kriogenik, historyk nauki,
miłośnik sztuki, humanista, tłumacz, patriota

 

 

 


Wideokonferencja naukowa zorganizowana z okazji
20-lecia Komisji Historii Nauki PAU i powołania Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN

 

Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+?
Dlaczego warto to zrobić?

 

Kraków–Warszawa–Toruń, 16 kwietnia 2020

Plakat konferencji

 

Materiały z konferencji
https://zenodo.org/communities/vc2020/