Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

 

 

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, ustanowiona mocą testamentu Erazma Jerzmanowskiego w 1908 r., po raz pierwszy wręczona przez AU w 1915 r., po raz ostatni przed wojną w 1938 r. Uchodziła za „polskiego Nobla”. Wskutek drugiej wojny światowej wielki kapitał, z którego była wypłacana, przestał istnieć. Po wojnie nie został odtworzony. Dopiero w 2008 r., w stulecie utworzenia funduszu nagrody, dzięki życzliwości władz Województwa Małopolskiego, w szczególności Marszałka Marka Nawary, udało się ją restytuować jako „Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego”, co oznacza, że Województwo ją funduje. Po raz pierwszy po wojnie wręczono ją 9 II 2009, niemal dokładnie w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego (7 II 1909). Nagroda wręczana jest laureatom w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu i uchodzi za bardzo prestiżową.

 

Nagroda im. Mikołaja Kopernika

 

Nagroda im. Mikołaja Kopernika, fundowana przez Miasto Kraków na mocy uchwały Rady Miasta z 9 VII 1993, nawiązuje do aktu fundacyjnego Gminy Miejskiej z 18 II 1873. Zgodnie z tradycją, nagrodę przyznaje PAU co pięć lat w dziedzinach: astronomia, nauka o Ziemi, ekonomia, filozofia przyrody, medycyna, wojskowa sztuka obronna i prawo. Po raz pierwszy po odnowieniu PAU przyznano sześć nagród w 1995 r.

Nagroda im. Mariana Mięsowicza

 

Nagroda im. Mariana Mięsowicza przyznawana jest co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, przez Radę PAU, na wniosek Wydziału III PAU. Fundatorami nagrody są działające w Krakowie instytuty fizyki. Po raz pierwszy przyznano ją w 1997 r.

Nagroda im. Tadeusza Browicza

 

Nagroda im. Tadeusza Browicza przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Przyznaje ją Rada PAU na wniosek Wydziału V PAU. Fundatorami nagrody były dotąd: Zakłady Farmaceutyczne Pliva SA Kraków, Novartis Poland, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ, samo Collegium Medicum UJ oraz PAU.

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. Mariana Kukiela

 

W 2003 r. została po raz pierwszy przyznana Nagroda im. Mariana Kukiela w dziedzinie historii wojskowości, współfundowana przez spadkobiercę praw autorskich gen. Mariana Kukiela – śp. prof. Leszka Suskiego – i PAU. Odtąd nie była wręczana.

Wyróżnienia podręczników szkolnych

 

Na wniosek naszej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, PAU wyróżnia corocznie dyplomami autorów i wydawców najwyżej ocenionych podręczników gimnazjalnych i licealnych.

Uczestnictwo PAU w przyznawaniu innych nagród

 

PAU czynnie uczestniczy w przyznawaniu następujących nagród:
1. Nagrody Miasta Krakowa; przewodniczącym jury jest prezes PAU, a każdego roku zasiada w tym gremium kilku członków PAU.
2. Nagrody im. Jana Długosza Krakowskich Targów Książki; siedmioosobowemu jury przewodniczy członek PAU Władysław Stróżewski,
a nadto uczestniczy w nim czterech członków PAU.
3. Nagrody Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz; w jury uczestniczy dwóch członków PAU, w tym jej sekretarz generalny.