Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Andrzej Mączyński
Wicedyrektor Janusz Kruk
Sekretarze Andrzej Kastory
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII) oraz tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było do roku 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 12 tomów.
4. Wśród źródeł wydanych przez Wydział II na uwagę zasługują 3 tomy serii Karoliny Grodziskiej Polskie groby (Londynu i Walii).
5. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU 40 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
6. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
7. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Maria Bogucka
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Prof. dr Stanisław Grodziski
5. Ks. prof. dr Michał Heller
6. Prof. dr Feliks Kiryk
7. Prof. dr Jerzy Kłoczowski
8. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
9. Prof. dr Jan Machnik
10. Prof. dr Janusz Małłek
11. Prof. dr Andrzej Mączyński
12. Prof. dr Jerzy Pelc
13. Prof. dr Stanisław Salmonowicz
14. Prof. dr Henryk Samsonowicz
15. Prof. dr Romuald Schild
16. Prof. dr Władysław Stróżewski
17. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
18. Prof. dr Stanisław Suchodolski
19. Prof. dr Lech Szczucki
20. Prof. dr Piotr Sztompka
21. Prof. dr Stanisław Waltoś
22. Prof. dr Jan Woleński
23. Prof. dr Zenon Woźniak
24. Prof. dr Jerzy Wyrozumski
25. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Józef Borzyszkowski
3. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
4. Prof. dr Sylwester Czopek
5. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
6. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
7. Prof. dr Wojciech Iwańczak
8. Prof. dr Andrzej Kastory
9. Prof. dr Agnieszka Kijewska
10. Prof. dr Stefan Karol Kozłowski
11. Prof. dr Janusz Kruk
12. Prof. dr Joanna Kurczewska
13. Prof. dr Ewa Łętowska
14. Prof. dr Piotr Łossowski
15. Prof. dr Andrzej Mania
16. Prof. dr Krystyn Matwijowski
17. Prof. dr Lech Jacek Mróz
18. Prof. dr Jerzy Nalepa
19. Prof. dr Henryk Olszewski
20. Prof. dr Krzysztof Ożóg
21. Prof. dr Maksymilian Pazdan
22. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
23. Prof. dr Andrzej Półtawski
24. Prof. dr Jacek Purchla
25. Prof. dr Jerzy Rajski
26. Prof. dr Marek H. Safjan
27. Prof. dr Zofia Sokolewicz
28. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
29. Prof. dr Karol Tarnowski
30. Prof. dr Michał Tymowski
31. Prof. dr Wacław Uruszczak
32. Prof. dr Zofia Włodek
33. Prof. dr Ryszard Wójcicki
34. Prof. dr Jerzy Zajadło
35. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Prof. dr Dan Berindei
5. Dr Emil Brix
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Norman Davies
8. Prof. dr Tadeusz Gromada
9. Prof. dr Bernhard Hänsel
10. Prof. dr Jarosław Hrycak
11. Prof. dr Marco Jačov
12. Prof. dr Hans-Dietrich Kahl
13. Prof. dr Zenon Kałuża
14. Prof. dr István Kovács
15. Prof. dr Eduard Mühle
16. Prof. dr Juraj Pavuk
17. Prof. dr Ryszard Pipes
18. Prof. dr Roman Plečkaitis
19. Prof. dr Krzysztof Pomian
20. Prof. dr Raimo Pullat
21. Prof. dr Pál Raczky
22. Prof. dr Göran Rystad
23. Prof. dr Winfried Schich
24. Prof. dr Gottfried Schramm
25. Prof. dr Robert Sokołowski
26. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
27. Prof. dr Olli Vehviläinen
28. Prof. dr Rudolf Welser
29. Prof. dr Hans-Leo Weyers
30. Prof. dr Roland Wittman
31. Prof. dr Klaus Zernack