Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Andrzej Mączyński
Wicedyrektor Janusz Kruk
Sekretarze Andrzej Kastory
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII) oraz tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było do roku 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 12 tomów.
4. Wśród źródeł wydanych przez Wydział II na uwagę zasługują 3 tomy serii Karoliny Grodziskiej Polskie groby (Londynu i Walii).
5. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU 40 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
6. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
7. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Maria Bogucka
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Prof. dr Stanisław Grodziski
5. Ks. prof. dr Michał Heller
6. Prof. dr Feliks Kiryk
7. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
8. Prof. dr Jan Machnik
9. Prof. dr Janusz Małłek
10. Prof. dr Andrzej Mączyński
11. Prof. dr Stanisław Salmonowicz
12. Prof. dr Henryk Samsonowicz
13. Prof. dr Romuald Schild
14. Prof. dr Władysław Stróżewski
15. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
16. Prof. dr Stanisław Suchodolski
17. Prof. dr Lech Szczucki
18. Prof. dr Piotr Sztompka
19. Prof. dr Stanisław Waltoś
20. Prof. dr Jan Woleński
21. Prof. dr Zenon Woźniak
22. Prof. dr Jerzy Wyrozumski
23. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Józef Borzyszkowski
3. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
4. Prof. dr Sylwester Czopek
5. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
6. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
7. Prof. dr Wojciech Iwańczak
8. Prof. dr Andrzej Kastory
9. Prof. dr Agnieszka Kijewska
10. Prof. dr Stefan Karol Kozłowski
11. Prof. dr Janusz Kruk
12. Prof. dr Joanna Kurczewska
13. Prof. dr Ewa Łętowska
14. Prof. dr Piotr Łossowski
15. Prof. dr Andrzej Mania
16. Prof. dr Lech Jacek Mróz
17. Prof. dr Jerzy Nalepa
18. Prof. dr Henryk Olszewski
19. Prof. dr Krzysztof Ożóg
20. Prof. dr Maksymilian Pazdan
21. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
22. Prof. dr Andrzej Półtawski
23. Prof. dr Jacek Purchla
24. Prof. dr Jerzy Rajski
25. Prof. dr Marek H. Safjan
26. Prof. dr Zofia Sokolewicz
27. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
28. Prof. dr Karol Tarnowski
29. Prof. dr Michał Tymowski
30. Prof. dr Wacław Uruszczak
31. Prof. dr Ryszard Wójcicki
32. Prof. dr Jerzy Zajadło
33. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Prof. dr Dan Berindei
5. Dr Emil Brix
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Tadeusz Gromada
10. Prof. dr Jarosław Hrycak
11. Prof. dr Marco Jačov
12. Prof. dr Zenon Kałuża
13. Prof. dr István Kovács
14. Prof. dr Eduard Mühle
15. Prof. dr Juraj Pavuk
16. Prof. dr Ryszard Pipes
17. Prof. dr Roman Plečkaitis
18. Prof. dr Krzysztof Pomian
19. Prof. dr Raimo Pullat
20. Prof. dr Pál Raczky
21. Prof. dr Göran Rystad
22. Prof. dr Winfried Schich
23. Prof. dr Gottfried Schramm
24. Prof. dr Robert Sokołowski
25. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
26. Prof. dr Olli Vehviläinen
27. Prof. dr Rudolf Welser
28. Prof. dr Hans-Leo Weyers
29. Prof. dr Roland Wittman