Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

Przewodniczący Zygmunt Kolenda
Zastępcy przewodniczącego Dorota Praszałowicz
Adam Stefan Walaszek
Sekretarz Janusz Pezda

 

Komisja została powołana do życia w grudniu 2007, z inicjatywy grupy badaczy zajmujących się różnymi kręgami polskiej emigracji, w znacznej części z dawnego Instytutu Badań Polonijnych UJ. Oni też stali się w głównej mierze członkami Komisji. W obecnej sytuacji rozproszenia pracowników tego Instytutu po różnych jednostkach uniwersyteckich, Komisja integruje ich badania. Odpowiada na zapotrzebowanie środowisk emigracyjnych, które szukają w PAU intelektualnego wsparcia, współpracując równocześnie z Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie.

W styczniu 2010 Rada PAU podjęła uchwałę i odpowiednie kroki organizacyjne w sprawie utworzenia przy PAU forum informacyjnego, które będzie monitorowało działalność polskich towarzystw naukowych na obczyźnie.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Zygmunt Kolenda
Prof. dr Marcin Kula
Prof. dr Andrzej Pilc
Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
Prof. dr Gwidon Szefer
Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Grzegorz Babiński
Dr Andrzej Biernat
Prof. dr Wiesław Caban
Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
Prof. dr Kazimierz Dopierała
Prof. dr Halina Florkowska-Frančić
Prof. dr Tadeusz Gromada
Prof. dr Halina Grzymała-Moszczyńska
Dr hab. Rafał Habielski
Dr hab. Marta Kijewska-Trembecka
Prof. Halina Kosętka
Dr Jan Lencznarowicz
Dr hab. Wojciech Ligęza
Dr hab. Krzysztof Marchlewicz
Dr Anna Mazurkiewicz
Dr Ewa Michna
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Prof. dr Piotr Mitzner
Dr Aneta Nisiobęcka
Red. Marian Nowy
Ks. prof. Maciej Ostrowski
Dr hab. Artur Patek
Dr hab. Janusz Pezda
Dr Danuta Płygawko
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
Dr hab. Anna Reczyńska
Dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
Dr Paweł Sękowski
Dr hab. Anna Siwik, prof. AGH
Prof. Krystyna Slany
Dr Krzysztof Smolana
Dr hab. Maria Szmeja
Prof. dr Wiesław Śladkowski
Prof. dr Adam Walaszek
Dr hab. Joanna Wojdon
Dr hab. Józef Wróbel
Prof. Jerzy Zdrada
Dr Andrzej Zięba
Prof. dr Henryk Żaliński