Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Wiesław Pawlik
Wicedyrektor Marek Sanak
Sekretarze

Kalina Kawecka-Jaszcz
Tomasz Brzozowski

 

 

W skład Wydziału V wchodzą lekarze, farmaceuci i biolodzy, których praca naukowa wiąże się bezpośrednio z medycyną. Posiedzenia naukowe Wydziału odbywają się wspólnie z Wydziałami III i IV i obejmują wykłady dotyczące medycyny doświadczalnej i klinicznej, przedstawiane zarówno przez członków Wydziału, jak i uczonych zagranicznych.

Pod auspicjami PAU odbyły się ważne sympozja naukowe z zakresu nauk medycznych. Jedno z nich, współorganizowane przez Medyczne Centrum Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, łączyło się z setną rocznicą odkrycia adrenaliny, dokonanego równocześnie przez badaczy polskich i angielskich. Kolejne sympozjum dotyczyło roli zakażenia przez Helicobacter pylori w zapaleniach błony śluzowej żołądka.

Z inicjatywy i za sprawą Wydziału przyznawana jest corocznie, od 1998 r., Nagroda im. Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i farmakologii. Jej fundatorami są firmy farmaceutyczne, Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców i Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ oraz Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

W dorobku wydawniczym Wydziału znaleźć można: Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich oraz dwutomową publikację Patologia znaczy słowo o chorobie (wyd. 2003, 2005, 2008/2009, 2017). Ponadto, J. Albrecht, Najczęściej Jestem „Za” to wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Mieczysław Chorąży
4. Prof. dr Anna Członkowska
5. Prof. dr Andrzej Górski
6. Prof. dr Jan Górski
7. Prof. dr Ryszard Gryglewski
8. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
9. Prof. dr Jerzy Kawiak
10. Prof. dr Paweł Kisielow
11. Prof. dr Franciszek Kokot
12. Prof. dr Wojciech Kostowski
13. Prof. dr Janusz Limon
14. Prof. dr Stanisław Moskalewski
15. Prof. dr Wiesław Pawlik
16. Prof. dr Tadeusz Popiela
17. Prof. dr Edmund Przegaliński
18. Prof. dr Ryszard Przewłocki
19. Prof. dr Czesław Radzikowski
20. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
21. Prof. dr Michał Tendera
22. Prof. dr Marek Zembala
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Stefan Angielski
2. Prof. dr Włodzimierz Buczko
3. Prof. dr Andrzej Budaj
4. Prof. dr Stanisław Czekalski
5. Prof. dr Stanisław Czuczwar
6. Prof. dr Wenancjusz Domagała
7. Prof. dr Józef Dulak
8. Prof. dr Małgorzata Filip
9. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
10. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
11. Prof. dr Barbara Jarząb
12. Prof. dr Jacek Jassem
13. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
14. Prof. dr Marek Krawczyk
15. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
16. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
17. Prof. dr Maciej Małecki
18. Prof. dr Lucyna Mastalerz
19. Prof. dr Jacek Musiał
20. Prof. dr Michał Myśliwiec
21. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
22. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
23. Prof. dr Andrzej Pilc
24. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
25. Prof. dr Marek Sanak
26. Prof. dr Krzysztof Selmaj
27. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
28. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
29. Prof. dr Adam Torbicki
30. Prof. dr Tomasz Trojanowski
31. Prof. dr Piotr Trzonkowski
32. Prof. dr Anetta Undas
33. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
34. Prof. dr Andrzej Więcek
35. Prof. dr Marian Zembala
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Eric A. Barnard
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Francois Chapeville
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Zbigniew Darzynkiewicz
7. Prof. dr Klaus Eichmann
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Edward Frohlich
10. Prof. dr Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Manfred Göthert
13. Prof. dr Jolanta Gutkowska
14. Prof. dr Anne-Lise Haenni
15. Prof. dr Jacek Hawiger
16. Prof. dr Stephen Holgate
17. Prof. dr Horst Kleinkauf
18. Prof. dr Joseph Knoll
19. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
20. Prof. dr Salomon Z. Langer
21. Prof. dr Łukasz Lebioda
22. Prof. dr Janusz Lipski
23. Prof. dr Tadeusz Maliński
24. Prof. dr N. Avrion Mitchison
25. Prof. dr Salvador Moncada
26. Prof. dr Rodolfo Paoletti
27. Prof. dr Marek Radomski
28. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
29. Prof. dr Mariusz Ratajczak
30. Prof. dr Alfredo Salerno
31. Prof. dr Tadeusz Samorajski
32. Prof. dr Arne Schousboe
33. Prof. dr Maria Siemionow
34. Prof. dr Helmut F. Sinzinger
35. Prof. dr Bronisław Slomiany
36. Prof. dr Akira Terano
37. Prof. dr Sylvester Vizi
38. Prof. dr Torkel Wadström
39. Prof. dr Zbigniew Wszołek