Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W MARCU 2020

 

 

 

2.03.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ, Interpretacja prawnicza w konstytucyjnym państwie prawa i jej ujęcie teoretyczne

 

 

4.03.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Adam Maciejewski, Społeczny aspekt złożonych allotransplantacji w regionie głowy i szyi
Zaproszenie/plakat

 

 

6.03.2020, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK, XVI-wieczne początki Panslawizmu. Papieski dyplomata (1593-1598) Aleksander Komulowicz
i jego działalność na rzecz zjednoczenia wszystkich Słowian wokół idei wojny z Turcją

 

 

6.03.2020, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Piotr Białas, Czy sztuczna inteligencja jest groźniejsza niż broń jądrowa?

 

 

10.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, Kazimierz Kuzyk - zapomniany fotograf dworu i armii osmańskiej

 

 

11.03.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Magdalena Bochnia, Fiona England, Joanna Jędrysik, Robert Kenig,
Andreas Kotula, Bernadeta Kufel-Diakowska, Agnieszka Kukułka, Maria Lityńska-Zając,
Magdalena Moskal-del Hoyo, Tomasz Oberc, Anna Rauba-Bukowska, Jarosław Wilczyński,
Osada z wczesnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 2 w Gwoźdźcu, gm. Zakliczyn

 

 

11.03.2020, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Jerzy Zasadni,
rasELA  - nowe narzędzie do analizy hipsometrii z DEM jako metoda estymacji granicy śniegu (ELA) paleolodowców
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

11.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Andrzej Czyżewski, Pamięć niechciana. O manipulowaniu dziejami łódzkiego getta w okresie PRL
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

12.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Arkadiusz Kocaj, Przemiany przemysłu średniej techniki w Polsce na przykładzie produkcji sprzętu AGD

 

 

13.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Krystyna Bartol, Złote wiersze Oppiana. Uwagi o starogreckim poemacie o rybach i rybakach
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

16.03.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Paweł Gołyźniak, Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

17.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Roman Kochnowski, Franciszek Józef jako monarcha środkowoeuropejski
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

17.03.2020, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Korzenie reportażu – Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

17.03.2020, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Nagy, Gospodarka wodorowa” a dekarbonizacja energetyki, transportu i przemysłu EU.
Nowe propozycje EU na lata 2030-2050 w świetle porozumień paryskich (2015)

Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

17.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Czerenkiewicz, Obraz świata w utworze Satyrus rudis z 1658 roku
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

18.03.2020, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału V Lekarskiego PAU
Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Nałóg kokainowy z perspektywy farmakologa i neurobiologa
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

18.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk, "Nie tańczę w miejscu, ja tańczę miejsce". W stronę humanistyki transkulturowej
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

19.03.2020, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
na temat: Jenieckie decyzje o ucieczkach z obozów specjalnych NKWD lat 1939-1940
- wstęp: prof. Janusz Łuksza, Czas wojny i okupacji sowieckiej we wspomnieniach osób bliskich
- referat: dr Ewa Kowalska, Ucieczki z obozów specjalnych lat 1939–1940 w dokumentach NKWD i fragmentach wspomnień
- film dokumentalny „Pamięci Ojca” w reż. Piotra Piątkowskiego
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

19.03.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska i dr hab. Juliusz Raczkowski,
Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu (na marginesie projektu Inwentarz Sztuki Torunia)
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

19.03.2020, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora i procesy diasporotwórcze okiem antropologa. Na przykładzie z badań terenowych w Kanadzie
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

20.03.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Jacek Pawlyta, Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

 

23.03.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. n. med. Marek Wroński, Plagiaty i fałszerstwa w polskiej nauce
Spotkanie zostało ODWOŁANE