Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LISTOPADZIE 2017

 

 

6.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Jan Zimmermann,
Paradoks postępowania administracyjnego. Refleksje na tle książki „Aksjomaty postępowania administracyjnego”

 

 

7.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Anna Bojęś-Białasik, dr Dariusz Niemiec, prof. dr hab. Jacek Poleski, dr Marcin Szyma, mgr Mateusz Woźniak,
Średniowieczny kościół i klasztor na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych

 

 

7.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Od komórek macierzystych do regeneracji mięśni
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Dobre ziarno i żyzna gleba - przepis na długowieczność hematopoetycznych komórek macierzystych
Prof. dr hab. Adam Nadachowski, OCIEPLENIA CZY OZIĘBIENIA? Jak fluktuacje klimatu w późnym plejstocenie wpływały
na migracje i wymieranie zwierząt

Prof. dr hab. Stefan Skiba, Badania gleb górskich w Polsce

 

 

8-10.11.2017, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne
w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej
- informator
- program
- plakat

 

 

9.11.2017, godz. 17.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Carolyn Guile, Case Study: An Unknown Eighteenth-Century Polish Architectural Drawing in America

 

 

10.11.2017, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Zdzisław Golda, Struktura rezonansowa Układu Słonecznego

 

 

13.11.2017, Instytut  Historii  PAN, Warszawa
Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
Więcej

 

 

13.11.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Bartłomiej Skowron, Matematyka jako sieć. Filozofia matematyki Saundersa MacLane'a

 

 

14.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Paweł Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku

 

 

15.11.2017, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Dariusz Rozmus, Założenia badawcze archeologii żydowskiej

 

 

15.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Bogdan Piotrowski, Kazimierz Eiger: Warszawianin i ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej

 

 

16-17.11.2017, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
- więcej o konferencji i wystawie

- zaproszenie i program

 

 

16.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Tell el-Farcha jako polityczne i ekonomiczne centrum w początkach państwa egipskiego
Zaproszenie/plakat

 

 

16.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP, dr Małgorzata Luc, Krajobraz zrenaturalizowany i zrekultywowany byłych krakowskich kamieniołomów

 

 

20.11.2017, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 listopada 46, Kraków
III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem
zaproszenie  |  program  |  strona internetowa  |

 

 

20.11.2017, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Krzysztof Ingarden, Szkice na mankietach – Architektoniczne eksperymenty
Zaproszenie/plakat

 

 

21.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Ľubica Harbuľová, Snahy Sibíri o autonómiu v rokoch 1917–1919 a miesto československých légií v tomto procese

 

 

21.11.2017, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, Kraków
(wejście od strony AGH), sala 109 C5 I piętro

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU (Sekcja ENERGETYKI)
Prof. Wojciech Nowak, Rola Centrum Energetyki AGH w tworzeniu nowej kultury innowacji w energetyce
Prof. Tadeusz Chmielniak, Energetyka wodorowa. Szanse i bariery rozwoju

 

 

21.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Epitafium królowej Carateny – kilka uwag o problemach wyznaniowych na dworze Gibikungów

 

 

22.11.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jan Woleński, Leon Petrażycki. Życie i dzieło. (Z okazji 150. rocznicy urodzin.)

 

 

23-24.11.2017, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
- zaproszenie
- program

- plakat
- o konferencji

 

 

23.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Katarzyna Ceklarz (doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ),
60. lat konkursu palm wielkanocnych w Rabce. Idea, rola i znaczenie na tle historii muzeum i miasta

 

 

24.11.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Okoń, Teatr kolegiów jezuickich w dawnej Polsce a wychowanie obywatelskie

 

 

24.11.2017, godz. 12.00, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
(sala konferencyjna "błękitna") ul. Lubicz 46 w Krakowie

Sesja naukowa współorganizowana przez
Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Warunki funkcjonowania źródeł i torfowisk źródliskowych z martwicami wapiennymi w Wardzyniu na Wysoczyźnie Łódzkiej
W programie:
1. Jacek Forysiak, Torfowiska źródliskowe w Wardzyniu i ich specyfika na tle etapów rozwoju torfowisk w centralnej Polsce
2. Daniel Okupny, Osady badanych torfowisk i ich środowiska sedymentacyjne
3. Maciej Ziułkiewicz, Tomasz Gruszczyński, Jerzy J. Małecki,
    Próba rekonstrukcji warunków paleohydrogeologicznych na podstawie osadów kopuły źródliskowej

4. Radosław Dobrowolski, Specyfika osadów martwicowych z Wardzynia i ich znaczenie paleoekologiczne

 

 

24.11.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Ks. dr Aleksy Kucy, Niewykonalna misja: metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku

 

 

24-26.11.2017
Konferencja naukowa  650 lat Prokocimia
- plakat

- strona internetowa

 

 

28.11.2017, godz. 10.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Podręczniki szkolne w Polsce
Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość
Zaproszenie i program 

 

 

28.11.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Płaneta, Koniec humanitaryzmu? Od empatii do ironii: media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku