Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W PAŹDZIERNIKU 2019

 

 

 

2.10.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Justyna Maciąg, Kultura Lean w szkołach wyższych – w kierunku budowania kultury nieustannego doskonalenia

 

 

4.10.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, Owady ksylofagiczne uszkadzające konstrukcje drewniane i wyroby z drewna

 

 

7.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, Normatywizacyjny paradygmat objaśniania zjawiska władzy

 

 

9.10.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Czy von E. Sydova rafa generalizacji kartograficznej jest przydatna w cyfrowej generalizacji

 

 

9.10.2019, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie
Plakat

 

 

9.10.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
„HUMAN WEEK”- I Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego (więcej)
Spotkanie z Jurkiem Owsiakiem
Zaproszenie/plakat

 

 

9.10.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Artur Markowski, Po co i jak badać pogromy Żydów w XIX wieku

 

 

10.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Karolina Mroziewicz, Nowożytne poczty władców Polski, Czech i Węgier w rękach czytelników. Od gloss po Chronologie Collée

 

 

11-12.10.2019, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa konferencja naukowa
Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich
11.10.2019 - Duża Aula
12.10.2019 - sala im. Karoliny Lanckorońskiej
O konferencji
Program

 

 

14.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr hab. Jarosław Bodzek i mgr Barbara Zając, Znaleziska monetarne z Agory Nea Pafos z lat 2011-2015

 

 

14.10.2019, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr inż. Grzegorz Siudem, Jak zmierzyć naukę?

 

 

15.10.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Kopyś, Wschód w polityce zagranicznej Węgier po 1945 roku

 

 

15.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ, Rola militarna szwedzkich i fińskich stronników króla Zygmunta III

 

 

15.10.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Magdalena Ślawka, Model świadomości gatunkowej - mediolingwistyczne badania nad dziennikarzami prasowymi 

 

 

15.10.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza, jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych

 

 

16-17.10.2019, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
Organizator: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

O konferencji
Komunikat
Program

 

 

16.10.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, PhDr., PhD. Marián Soják Marián, Jaskinia Huciva w Tatrach. „Siedziba człowieka epoki lodowej”

 

 

17.10.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Dendrologia a skład izotopowy drzew

 

 

18.10.2019, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa w 110. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
Plakat/zaproszenie

 

 

18.10.2019, godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. Adam Nadachowski, prof. Paweł Valde-Nowak,
Przemiany zespołów fauny kręgowców i aktywność paleolitycznych populacji ludzkich
– rekonstrukcja środowiska przy końcu pleniglacjału (GS-2a) i na początku późnego glacjału (GI-1e) na Podhalu

 

 

21.10.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Marcin Galent, Spójność społeczna a procesy dywergencji w dzisiejszej Unii Europejskiej

 

 

21.10.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Andrzej Napiórkowski OSPPE, Pomiędzy niebem i ziemią: Skałka i jej wiele wymiarów
Zaproszenie/plakat

 

 

22.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Doktor Jerzy Szczepański przedstawi ocenę następujących podręczników:
1. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Matematyka wokół nas, kl. 7, WSiP 2017
2. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Matematyka wokół nas, kl. 8, WSiP 2018

 

 

22.10.2019, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, Życie monastyczne przełomu VI i VII w. - Grzegorz Wielki wobec ustawodawstwa Justyniana

 

 

23.10.2019, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  KRAKÓW w IX–XIII wieku
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Zaproszenie / program
Plakat

 

 

23.10.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr hab. Michał Olszewski, Immunoterapia w chorobach zakaźnych
Zaproszenie/plakat

 

 

23.10.2019, godz. 16.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, Polscy przyrodnicy: Konstanty Jelski, Jan Sztolcman oraz Jan Kalinowski i ich wkład w badania przyrodnicze Peru w drugiej połowie XIX wieku
Zaproszenie/plakat

 

 

24.10.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Kazimierz Górka, Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie

 

 

24.10.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Zbigniew Stawrowski, Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

 

24.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Refleksje biologa o systemie edukacji w Polsce: zaproszenie do dyskusji

 

 

25.10.2019, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Marek Kuś, Czy każdy układ kwantowy ma jednoznaczną granicę klasyczną?

 

 

28.10.2019, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
NIEZWYKŁY DAR
25 lat kolekcji Lanckorońskich w Polsce
Zaproszenie/plakat