Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2003

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2003

 

8.01.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Wiesława Żyszkowska, Wkład geoinformatyki do kartografii

 

9.01.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Wojciech Bałus, Matejkowska dekoracja kościoła Mariackiego w Krakowie

 

10.01.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Udalski, Projekt OGLE: „Ciemna materia, planety, gwiazdy zmienne”

 

13.01.2003, godz. 18.15, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Jerzy Michał Głowiński, Kryzys dyskursu patriotycznego

 

15.01.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Barbara Sosień, Wiktor Hugo i wyobraźnia przestrzenna w poemacie „Dieu” (w dwusetną rocznicę urodzin Poety)

 

17.01.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I PAU
Prof. dr hab. Henryk Markiewicz, Stefan Żeromski w Krakowie i wśród krakowian

 

17.01.2003, godz. 12.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Sławomir Żurek, Torfowiska Palsa z Półwyspu Kola

 

20.01.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. Jerzy Pomianowski, Czy Polska może zachować suwerenność

 

21.01.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr Józef Łaptos, Miejsce „krucjaty wolności” w amerykańskiej polityce wobec Europy Środkowo-Wschodniej (1950-1956)

 

22.01.2003, godz. 17.15, Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Andrzej Chwalba, Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku

 

24.01.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr Marek Demiański, Mikrofalowe promieniowanie tła

 

27.01.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Marian Zwiercan, Nowe spojrzenie na komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego

 

27.01.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Hołda, Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

28.01.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Opiniowania Podręczników PAU
Ocena podręcznika Historia dla każdego współautorstwa: Ewy Wipszyckiej, Haliny Manikowskiej, Adama Manikowskiego, Włodzimierza Mędrzeckiego, wydanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN
tom I - Prof. dr hab. Maria Dzielska, dr Anna Waśko, dr Jakub Basista
tom II - Prof. dr hab. Jerzy Zdrada, dr hab. Tomasz Gąsowski

 

28.01.2003
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Józef Edward Mojski, Bałtyk wczoraj dziś i jutro – spojrzenie geologa

 

29.01.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski, Co wiemy o istocie i leczeniu miażdżycy

 

 

W LUTYM 2003

 

4.02.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Instrumentacja dźwiękowa w „Satyrykach” Petroniusza

 

13.02.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Piotr Grotowski, Geneza przedstawień świętych wojowników w sztuce bizantyńskiej

 

17.02.2003, godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Maciej W. Grabski, Czy nauce potrzebna jest autonomia?

 

18.02.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr Erhard Cziomer, Polityka transatlantycka Niemiec

 

19.02.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Krystian Pyka, Tworzenie i udostępnianie informacji przestrzennej przez administrację publiczną województwa małopolskiego

 

19.02.2003, godz. 16.30, Nowy Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 3), Galerii rzemiosła artystycznego (1 piętro)
Komisja Historii Sztuki PAU
Zebranie naukowe przy ołtarzu z kaplicy Zygmuntowskiej, na którym mgr Wojciech Bochnak przedstawi problematykę związaną z konserwacją srebrnej części dzieła. Zebranie inauguruje organizowany w ramach naszej komisji cykl spotkań z odnawianą kaplicą Zygmuntowską

 

19.02.2003, godz. 17.15, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Teresa Zaniewska, Szkolnictwo Polskie w Szwajcarii w czasie II Wojny Światowej

 

19.02.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Szekspir, wielbłąd a sprawa polska

 

21.02.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Portugalski humanista w Krakowie

 

21.02.2003, godz. 12.30, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, dr Dorota Nalepka, dr hab. Adam Walanus, Mapy izopolowe późnego glacjału i holocenu Polski. Historia i aktualny etap badań
współautorami referatu są: mgr Zofia Balwierz, dr Krystyna Bałaga, Anna Filbrandt-Czaja, dr Wojciech Granoszewski, dr hab. Krystyna Harmata, doc. dr Krzysztof Krupiński, dr Mirosława Kupryjanowicz, prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, mgr Jacek Madeja, mgr Ewa Madejska, dr Mirosław Makohonienko, prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa, dr Krystyna Milecka, dr Grażyna Miotk-Szpiganowicz, dr Małgorzata Nita, dr Agnieszka Noryśkiewicz, dr Bożena Noryśkiewicz, doc. dr hab. Andrzej Obidowicz, dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk, prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, mgr Agnieszka Wacnik, prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, dr Joanna Zachowicz

 

24.02.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Małgorzata Kaczanowska, prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski i prof. dr Adamantios Sampson, Badania nad najwcześniejszym osadnictwem na wyspach Morza Egejskiego - problem drogi pierwszych rolników i hodowców z Bliskiego Wschodu do Europy

 

25.02.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników PAU
Prof. dr Anna Marchlewska-Koj, Prof. dr Helena Trzcińska-Tacik, Prof. dr Lucyna Witalińska, Ocena sześciu opublikowanych podręczników z biologii dla liceum

 

26.02.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Ks. prof. dr Michał Heller, Kosmos – środowisko człowieka

 

28.02.2003, godz. 13.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Książka zza krat. E. Limonow – Moja biografia polityczna

 

 

W MARCU 2003

 

3.03.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Czesława Żuławska, Kilka problemów dotyczących sprzedaży konsumenckiej

 

4.03.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Romuald Turasiewicz, Izokratesowa koncepcja stylu: teoria i praktyka

 

6.03.2003, godz. 12.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PROMOCJA KSIĄŻKI
Prof. Raimo Pullat, Członek zagraniczny PAU, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki polsko-estońskie w okresie międzywojennym

 

10.03.2003, godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Władysław Bartoszewski, Polska – Niemcy – Europa

 

12.03.2003, godz. 11.00 Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Uroczyste Posiedzenie Naukowe poświęcone pamięci Profesora Ryszarda Łużnego w piątą rocznicę jego śmierci
1. Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Życie w prawdzie i wolności. Etyka Ryszarda Łużnego
2. Prof. dr hab. Jan Orłowski, prof. dr hab. Anna Woźniak, Działalność naukowa Profesora Ryszarda Łużnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
3. Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Ryszarda Łużnego badania nad sferą sacrum w literaturach wschodniosłowiańskich

 

12.03.2003, godz. 13.30, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Joanna Bac-Bronowicz, Rola mapy w geoinformacji

 

12.03.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Ewa Łukaszyk, Motyw „Wyspy Miłości” w epice portugalskiej XVI i XVII wieku („Os Lusiadas” i „Afonso Africano”)

 

13.03.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Marek Ostafil, Srebrna nastawa ołtarzowa w Kaplicy Zygmuntowskiej – problemy autorstwa

 

14.03.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Marian Kucała, Ukończenie Słownika staropolskiego – dzieła AU, PAU i PAN
Prof. dr hab. Wacław Twardzik, Uzupełnienia Słownika staropolskiego

 

18.03.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Henryk Maruszczak i dr Jacek Poleski, Geomorfologiczne i archeologiczne aspekty grodzisk w Polsce Południowo-Wschodniej

 

19.03.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Alfred Toczek, Lwowski ośrodek historyczny 1860-1918

 

21.03.2003, godz. 12.30, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu
Dr Bartłomiej Wyżga, Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych i możliwości jego wykorzystania w interpretacjach paleogeograficznych

 

22.03.2003, godz. 10.30, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU
Prof. dr Marek Safjan, Autonomia człowieka jako wartość prawnie chroniona

 

24.03.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II PAU
Dr Anna Skolimowska, Studia Dantisciana – korespondencja Jana Dantyszka. Projekt serii współwydawanej przez PAU i OBTA UW

 

25.03.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Opiniowania Podręczników PAU
Dr Anna Waśko, Prof. Kazimierz Przyboś, Prof. Jerzy Zdrada:
Historia, Podręcznik dla Liceum ogólnokształcacego, Profilowanego i Technikum – Zakres Podstawowy i Rozszerzony, Michał Kosznicki i Sławomir Kotarski, Jacek Pudliszewski

 

25.03.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Ewolucja Odporności

 

26.03.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, Dobrobyt a nierówności ekonomiczne. Próba ujęcia holistycznego
(posiedzenie nie odbyło się)

 

28.03.2003, godz. 10.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Nauk Rolniczych PAU
Nauka i Praktyka Hodowli i Rozrodu Zwierząt u Progu Wejścia polski do Unii Europejskiej

 

28.03.2003, godz. 11.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Jerzy Rusek, Prof. Mieczysław Małecki (1903-1946). W setną rocznicę urodzin

 

28.03.2003, godz. 13.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Celina Juda, Za fasadą oficjalnej doktryny – literaturoznawstwo osobne Nikoły Georgiewa

 

 

W KWIETNIU 2003

 

1.04.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Peter J. Rhodes (Durham University), Nothing to Do with Democracy: Athenian Drama and the Polis

 

2.04.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Buzek b. premier RP, Społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji

 

4.04.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Towarzystwo Miłośników Wilna

 

8.04.2003, godz. 13.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Etyki Medycznej PAU
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, Dobro pacjenta celem medycyny i podstawą etyki medycznej

 

9.04.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Piotr Wężyk, Geoinformatyka w służbie ochrony przyrody i środowiska

 

9.04.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Jeszcze raz o ikoniczności

 

10.04.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Zgórniak, Dlaczego goryl Fremieta porywa kobietę

 

11.04.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Gadomski, Fundacje artystyczne Lanckorońskich u schyłku średniowiecza

 

14.04.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Zenon Woźniak, Przedchrześcijańskie sanktuarium na Ślęży

 

14.04.2003, godz. 11.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Anna Krochmal, Rola duchowieństwa grecko-katolickiego w życiu naukowym i kulturalnym autonomicznej Galicji (1867-1914)

 

14.04.2003, godz. 18.15, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Jerzy Szacki, Czy koniec państwa narodowego?

 

15.04.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Dziedzictwo antyczne w kulturach narodów słowiańskich

 

23.04.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, Dobrobyt a nierówności ekonomiczne. Próba ujęcia holistycznego

 

24.04.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Kłos, Technologie Kosmiczne

 

25.04.2003, godz. 12.30, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Dr Antoni Wójcik, doc. Dr hab. Jerzy Nawrocki, dr Małgorzata Nita, dr Marek Drewniak, Kromerskie utwory interglacjalne i pozycja glin zwałowych z maksymalnego nasunięcia Lądolodu Skandynawskiego w profilu Kończyce
2. Dr Witold Paweł Alexandrowicz, dr Piotr Gębica, dr Bartłomiej Korabiewski, Osady i malakofauna plejstoceńskiej terasy Wisłoki w Pilźnie koło Dębicy

 

25.04.2003, godz. 13.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. prof. UJ. Lidia Liburska, Świat skarnawalizowany Wasilija Aksionowa. O powieści „Nowy słodki styl”

 

28.04.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Studia europejskie – stan obecny i perspektywy rozwoju

 

29.04.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Opiniowania Podręczników
W programie ocena podręczników do matematyki dla liceum, które przedstawią:
Dr Danuta Ciesielska [D.C.], Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Dr Marian Łuczyński [M.Ł.] (emerytowany pracownik), Instytut Matematyki UJ
Dr Ewa Pliś [E.P.], Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Dr Jerzy Szczepański [J.Sz.], Instytut Matematyki UJ
Spis recenzowanych podręczników:
I. Małgorzata Trzeciak, Monika Jankowska, Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie na poziomie podstawowym. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2002 (M.Ł., D.C.)
II. Marcin Karpiński, Małgorzata Dobrowolska, Marcin Braun, Jacek Lech (pod redakcją) Małgorzaty Dobrowolskiej, Matematyka I dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Zakres podstawowy z rozszerzeniem. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002 (D.C., J. Sz.)
III. Wojciech Babiański, Lech Chańko i Dorota Ponczek, Matematyka, klasa 1. Kształcenie w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Nowa Era, Warszawa 2002 (D.C., J.Sz.)
IV. Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Eugeniusz Jakubas, Piotr Nodzyński, Jacek Szuty, Danuta Zakrzewska, Matematyka przyjemna i pożyteczna. Klasa 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002 (M.Ł., E.P.)
V. Wiktor Bartel, Krystyna Dałek, Ewa Łakoma, Zofia Miczek, Grażyna Miłosz, Grażyna Rygał, Wacław Zawadowski, Matematyka się liczy. Podręcznik 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2002 (M.Ł., J. Sz.)
VI. Maciej Bryński, Norbert Dróbka i Karol Szymański, Matematyka. Klasa 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym. Akademia WSiP. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002. (D.C., M. Ł.)
VII. Stanisław Zieleń, Matematyka dla klasy 1. Matematyka bliżej nas. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. 2. Poziom podstawowy. Wydawnictwo NOWIK, Opole 2002 (E.P., D.C.)
VIII. Wojciech Tomalczyk, Matematyka 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 2002 (J. Sz., D.C.)
IX. Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Feliks Linke, Matematyka dla klasy I liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Sens, Poznań 2002 (J. Sz., E. P.)
X. Henryk Pawłowski, Matematyka 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon, Rumia 2002 (E.P., J. Sz.)

 

29.04.2003, godz. 11.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Osadnictwo wczesno-średniowieczne na tle regionalizacji przyrodniczej Karpat

 

30.04.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Aleksandra Lityńska, Krakowski ośrodek ekonomiczny 1918-1939

 

 

W MAJU 2003

 

6.05.2003, godz. 17.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Wiesław Pleśniak, Teoria aproksymacji z perspektywy wieku

 

8.05.2003, godz. 13.00, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Tympanon fundacyjny biskupa Jana Grota w kościele parafialnym w Radłowie

 

13.05.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. Francesco Leoncini, Mitteuropa – Selbstbestimmung und Integrationsversuche

 

14.05.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Stanisław Mularz, Geoinformacyjne aspekty zdalnego monitoringu kopalń odkrywkowych

 

19.05.2003, godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Bronisław Geremek, Patriotyzm i „patriotyzm europejski”

 

20.05.2003, godz. 13.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prahistorii Karpat PAU
Dr hab. Janusz Czebreszuk i prof. dr hab. Johannes Müller, Bruszczewo – wczesnobrązowa osada obronna – aktualny stan badań

 

20.05.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Opiniowania Podręczników PAU
1. Prof. dr hab. Henryk Wróbel, dr Jolanta Tambor, mgr Beata Flieger - Uwagi o podręczniku Haliny i Tadeusza Zgółków Mówię, więc jestem
2. Mgr Bogusław Bogusz - Ocena podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum wydawnictwa Arka
3. Dr Karol Sanojca - Selekcja i wartościowanie treści historycznych w wybranych podręcznikach licealnych
4. Dr Małgorzata Pawlak - Realizacja dydaktycznych funkcji podręcznika w czterech wydawnictwach dla zreformowanego liceum

 

21.05.2003, godz. 16.30, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, przy ul. Św. Jana 26
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Marek Ďurčanský, Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w Akademiach Narodowych PAU i ČAVU

 

21.05.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Ewa Andruszko, Milczenie w teatrze

 

23.05.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Wiesław Wydra, ...Sed magis amica veritas. Abrewiacje w średniowiecznych tekstach polskich

 

23.05.2003, godz. 13.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Katarzyna Duda, Teoria konfliktowości albo „Rosja demokratyczna”. Pan Heksogen Aleksandra Prochanowa

 

23.05.2003, godz. 12.30, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii PAU
Dr Janusz Badura, prof. Witold Zuchiewicz, dr Adam Górecki, dr Waldemar Sroka, dr Bogusław Przybylski, dr Marta Żyszkowska, Morfotektonika sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle analiz kartometrycznych

 

26.05.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Niemcy a Ukraina w 1918 roku

 

27.05.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr Krzysztofa Bielawskiego, Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej

 

28.05.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Ryn, Cywilizacja a zdrowie psychiczne

 

30.05.2003
Prof. Maria Grazia Bianco (Dziekan Wydz. Hum. - Libera Universita Maria Santissima Assunta), Język łaciński jako czynnik
integracji europejskiej w przeszłości
Prof. Michel Dumoulin (Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich - Université Catholique de Louvain), Polska wobec integracji europejskiej

 

 

W CZERWCU 2003

 

24.06.2003
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Polityka USA wobec Europy wschodniej w latach siedemdziesiątych

 

 

WE WRZEŚNIU 2003

 

10–14.09.2003, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska Akademia Umiejętności, Komisja Prehistorii Karpat PAU
International Conference on Archaeological Prospection

 

26.09.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Stefan Sawicki, O nowym wydaniu krytycznym „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida

 

29.09.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Nalepa, Studia nad początkami Słowian i Polski

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2003

 

3.10.2003, godz. 11.00 Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Państwowy Instytut Geologiczny i Polska Akademia Umiejętności
International Conference on Geological Heritage Concept, Conservation and protection Policy in Central Europe

 

6.10.2003, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Polskiej Akademii Umiejętności
Szkło

 

8.10.2003
Prof. dr. hab. inż. Bogdan Cianciara, Problemy identyfikacji procesów geodynamicznych w górotworze poddawanym eksploatacji górniczej

 

8.10.2003
Komisja Paleogeografii i Czwartorzędu PAU
Prof. dr Andrej Velichko, Global environmental changes – 'lesson from the past'
Prof. dr Victor Baker, Superfloods
Prof. dr Ken Gregory, Geomorfology and River Channel Management

 

9.10.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. Michel Henri Kowalewicz, Wkład Lessinga w powstanie mediewistyki. Pamięci Mariana Plezi i Henryka Kowalewicza

 

10.10.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, Udział Polski w satelitarnych badaniach astrofizycznych

 

13.10.2003, godz. 11.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Archiwum PAU

 

13.10.2003, godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Janusz Tazbir, Problem narodowej cenzury w Polsce od XVI do XX wieku

 

17.10.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Ulewicz, Nad Dziennikiem wypadków Karola Estreichera młodszego

 

20.10.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Mgr Elwira Krupowicz, Stowarzyszenia polskie na Litwie

 

21.10.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Magdalena Dyras, Wizja przeszłości w chorwackich podręcznikach do historii w latach dziewięćdziesiątych XX w.

 

21.10.2003, godz. 18.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Petroniana

 

22.10.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Ks. Prof. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji

 

22.10.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, Paradoksy istnienia i wiary w twórczości G. Greene’a i F. Mauriaca

 

24.10.2003, godz. 13.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Dorota Gil, „Serbia i Serbowie” według Vladety Jeroticia

 

27.10.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jan Machnik, Najważniejsze wyniki 10-letnich badań polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej nad górnym Dniestrem

 

27.10.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Krzysztof Kowalski, Europa w poszukiwaniu symboli. Historia i znaczenia flagi europejskiej

 

29.10.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Marek Dietrich, O zagrożeniach technicznych

 

 

W LISTOPADZIE 2003

 

3.11.2003, godz. 15.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa poświęcona dokonaniom Bronisława Piłsudskiego

 

7.11.2003, godz. 10.30, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Naukowa Komisji Nauk Rolniczych PAU
Leśnictwo polskie w zjednoczonej Europie

 

8.11.2003, godz. 09.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Filologii Słowiańskiej UJ i Polska Akademia Umiejętności
Sesja Naukowa Mieczysław Małecki (1903-1946) Człowiek, uczony, organizator nauki

 

12.11.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr Bogdan Zagajewski, Analiza wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych

 

13.11.2003, godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Tadeusz Łopatkiewicz i Mgr Piotr Łopatkiewicz, Szkicowniki z naukowych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza ze studentami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Fakty znane i nieznane

 

14.11.2003, godz. 15.30, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Posiedzenie Naukowe Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska (1908-1983)

 

15.11.2003, godz. 10.30, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Prof. Barbara Skarga, O przemocy

 

17.11.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. dr hab. Maria Brzezina, “Grażdańskie” podręczniki dla polskiej szkoły podstawowej w Królestwie Polskim

 

17.11.2003, godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Witold Cęckiewicz, Patriotyzm miejsca – patriotyzm przestrzeni

 

18.11.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Dariusz Matelski, Osadnictwo i wpływy niemieckie na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XVIII wieku

 

18.11.2003, godz. 15.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski PAU
Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Obserwacje nad toczącą się debatą etyczną

 

21.11.2003, godz. 13.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Joachim Diec, „Koniec cywilizacji” Choż-Achmeda Nuchajewa

 

24.11.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Daniel Bagi, Węgry i Węgrzy w kronice Galla. Związek utworu z historiografią węgierską doby Kolomana Uczonego

 

25.11.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr Arpad Ringer, Nowe rezultaty reinterpretacji stratygrafii Jaskini Szeleta i problem kopalni krzemienia na Górze Avas25.11.2003 godz. 11.00 - Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Opiniowania Podręczników PAU
1. Prof. Grzegorz Mazur i prof. Andrzej Kastory - Andrzej Garlicki, Historia 1939-2001. Polska i Świat, Wydawnictwo Scholar
2. Prof. Jacek Chrobaczyński, prof. Andrzej Kastory, dr hab. Kazimierz Karolczak - Jan Wróbel, Odnaleźć przeszłość. Od 1815 roku do współczesności, tom II, WSiP 2003

 

26.11.2003, godz. 14.00, Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. Św. Jana 26
Komisja Historii Nauki PAU
Jubileusz Prof. Adama Strzałkowskiego

 

26.11.2003, godz. 16.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Mirosław Handke, Globalizacja szkolnictwa wyższego – Proces Boloński

 

26.11.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Prof. dr hab. Teresy Beli, Refleksje nad poezją G. Herberta i R.S. Thomasa

 

28.11.2003, godz. 10.30, Sala 24, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak, mgr inż. Dorota Prosowicz, Osady rynnowych części jeziora Wigry – Ploso Szja i Zatoka Wigierki – porównanie
2. Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Substancja organiczna współczesnych osadów jezior Wigierskiego Parku Narodowego
3. Dr Agnieszka Gałuszka, dr hab. Zbigniew M. Migaszewski prof. AŚ, Koncentracje wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach jeziora Wigry i wybranych rzek rejonu Suwałk
4. Dr Tadeusz Namiotko, Wstępne badania sukcesji zespołów subfosylnych małżoraczków (Ostracoda) jeziora Wigry
5. Dr hab. Sławomir Żurek prof. AŚ, mgr Jerzy Ziętek, Torfowisko „Suche Bagno” w Wigierskim Parku Narodowym w świetle badań geologicznych i georadarowych
6. Dr inż. Jacek Pawłyta, mgr inż. Natalia Piotrowska, Wstępna charakterystyka radiowęglowa najmłodszych osadów z jeziora Wigry
7. Mgr inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Radosław Sikorski, Wstępne wyniki badań osadów z jeziora Wigry metodą 210Pb i 137Cs

 

28.11.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Marek Kutschera, Co dalej z ciemną materią

 

29.11.2003, godz. 09.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Naukowa Komisja Historii Nauki PAU
Polscy twórcy aparatury naukowej

 

 

W GRUDNIU 2003

 

1.12.2003, godz. 16.30, Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Dr Jan Sadlak, Modernizująca funkcja uniwersytetu w zmieniającej się Europie (z perspektywy Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej)

 

5.12.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. Richard Wielebinski, Warm gas and cold dust in galaxies

 

8.12.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. dr Jarosław Poliszczuk, Współczesna humanistyka na Ukrainie – problemy i dyskusje

 

8.12.2003, godz. 18.15, Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Jerzy Pomianowski, Czy i jak rozmawiać z Rosją?

 

9.12.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Daniel Boćkowski, Kształtowanie się władzy radzieckiej na Białostocczyźnie 1939-1941

 

9.12.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, W poszukiwaniu koloidalnej doskonałości

 

10.12.2003, godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Społeczeństwo geoinformacyjne

 

10.12.2003, godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Jadwiga Kita, Granice poetyckiego obrazu. O trudnościach rozumienia i przekładu wierszy Paula Celana

 

11-12.12.2003, godz. 09.00-19.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka

 

12.12.2004
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Dr hab. Andrzej Obidowicz, Holoceńska historia lasów rejonu pilska (Beskid Żywiecki) w oparciu o profile: Pilsko i Sopotnia Wielka
2. Dr Janusz Badura, dr hab. Marek Krąpiec, dr Bogusław Przybylski, Ewolucja doliny Odry w okolicach Paczkowa w świetle analizy geomorfologicznej i dendrochronologicznej
3. Dr Elżbieta Szychowska-Krapiec, Standard dendrochronologiczny świerka z południowej Polski

 

11.12.2003, godz. 17.30, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
1. Dr Beata Biedrońska-Słota, Kształtowanie polskiego ubioru kontuszowego. Jego funkcja i symbolika
2. Prof. dr hab. Anna Różycka Bryzek i dr Michał Myśliński przedstawią sprawozdanie z realizacji projektu badawczego KBN, pt. Zabytki sztuki bizantyńskiej w zbiorach polskich

 

13.12.2003, godz. 9.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Jubileusz Prof. Krzysztofa Pendereckiego

 

15.12.2003
Wydział II
Prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, Rodowody Stolic (na przykładzie Kastylii)

 

15.12.2003, godz. 17.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Profesorowie Zdzisław Mach i Piotr Sztompka, Co to znaczy być Europejczykiem?

 

15.12.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. Wacław Uruszczak, Profesor Oswald Balzer – wspomnienie w 70 rocznicę śmierci

 

16.12.2003, godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prahistorii Karpat PAU
Profesorowie J. Machnik, D. Pavliv, W. Petehyrycz, Wyniki badań polsko-ukraińskiej ekspe­dycji archeologicznej nad górnym Dniestrem w 2003 r. Między innymi odkrycie śladów osady i grobów kultury mierzanowickiej (III/II tys. przed Chr.)

 

16.12.2003, godz. 18.00, Sala 26, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Stachura, Motywy prześladowania heretyków w ustawodawstwie dynastii Teodozjańskiej

 

17.12.2003, godz. 12.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych PAU
Dr Michała Bochenka, Regulacja płci ssaków przez rozdział plemników

 

17.12.2003, godz. 16.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, Inteligencja polska wobec stalinizmu. Refleksje historyka

 

18.12.2003, godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Magdalena Ruta, Dwujęzyczna twórczość Kalmana Segala na tle życia literackiego w powojennej Polsce