Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Stacja Naukowa PAU w Katowicach

 

29 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU, której siedziba mieści się będzie w Katowicach, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski.

Stacja Naukowa PAU przyczyni się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla uczonych, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwi dostęp do publikacji PAU.


Kierownik Stacji Naukowej PAU w Katowicach Marek Zrałek
Sekretarz Stacji Naukowej PAU w Katowicach Janina Szymanowicz

 

Rada Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

Przewodniczący Rady    Mieczysław Chorąży

 

1. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
2. Prof. zw. dr hab. Mieczysław Chorąży
3. Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
4. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
5. Prof. zw. dr hab. Barbara Jarząb
6. Prof. zw. dr hab. Franciszek Kokot
7. Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka
8. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
9. Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
10. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
11. Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański
12. Prof. zw. dr hab. Michał Tendera
13. Prof. zw. dr hab. Andrzej Więcek
14. Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka
15. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Zanussi
16. Prof. zw. dr hab. Marian Zembala
17. Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek


 

Komisje Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

 

Komisja Historii Śląska

 

Przewodniczący Zygmunt Woźniczka
Sekretarz Karol Makles

 

1. Prof. dr hab. Antoni Barciak
2. Prof. nadzw. dr hab. Edward Długajczyk
3. Dr Andrzej Drogoń
4. Dr Zdzisław Janeczek
5. Prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
6. Prof. dr hab. Adam Lityński
7. Dr Karol Makles  (bibliotekarz Stacji)
8. Prof. dr hab. Jan Malicki
9. Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
10. Mgr Jadwiga Rudnicka
11. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
12. Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka
13. Dr Andrzej J. Wójcik


 

Komisja Nauk Matematycznych

 

Przewodniczący Aleksander Błaszczyk
Sekretarz Andrzej Kucharski

 

Rada PAU na posiedzeniu w dniu 24 II 2015r. powołała Komisję Nauk Matematycznych. Jej inicjatorem i organizatorem był prof. zw. dr hab. Aleksander  Błaszczyk. Komisja Nauk Matematycznych w Katowicach skupia działających na Śląsku matematyków zajmujących się zarówno badaniami podstawowymi w matematyce, jak również zastosowaniami matematyki w innych dziedzinach nauki. Komisja realizuje ten cel poprzez cykliczne spotkania poświęcone wymianie opinii na temat perspektyw rozwoju matematyki w Polsce, a w szczególności na Śląsku. Organizuje prelekcje na temat prac badawczych realizowanych w ośrodkach akademickich na Śląsku. Niemniej ważnym zadaniem jest działalność popularyzatorska kierowana do szkół ponadgimnazjalnych i akademickich. Komisja przewiduje też inicjatywy wydawnicze, w szczególności takie,  których celem jest dostarczenie na polski rynek nowoczesnych podręczników akademickich. Komisja zamierza uczestniczyć w opiniowaniu podręczników i  programów nauczania matematyki. Tematem pierwszego posiedzenia naukowego było „Interakcja metod analizy funkcjonalnej i teorii równań funkcyjnych".

 

Członkowie Komisji

1. Prof. zw. dr hab. Karol Baron
2. Prof. zw. dr hab. Aleksander Błaszczyk
3. Prof. dr hab. Jan Cholewa
4. Prof. zw. dr hab. Tomasz Dłotko
5. Prof. zw. dr hab. Roman Ger
6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
7. Prof. dr hab. Zygfryd Kominek
8. Dr hab. Andrzej Kucharski
9. Prof. dr hab. Szymon Plewik
10. Prof. dr hab. Maciej Sablik
11. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik


 

Komisja Nauk Przyrodniczych

 

Przewodniczący Komisji    Wiktor Zipper

 

1. Prof. dr hab. Marek Biesiada
2. Prof. dr hab. Andrzej Bluszcz
3. Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
4. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
5. Prof. zw. dr hab. Jacek Jania
6. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
7. Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka
8. Dr hab. Mirosław Nakonieczny
9. Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek
10. Dr hab. Krzysztof Wójcik
11. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper
12. Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper
13. Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek


 

Komisja Prawnicza PAU w Katowicach

 

Przewodniczący Wojciech Popiołek
Sekretarz Monika Jagielska

 

1. Prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
2. Dr hab. Monika Jagielska
3. Prof. dr hab. Czesław Martysz
4. Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
5. Prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek
6. Dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk
7. Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar
8. Prof. dr hab. Zygmunt Tabor
9. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek


 

Wszechnica PAU w Katowicach

 

 

Wszechnica Naukowo-Kulturalna w Gliwicach

 


 

Wideo z uroczystości otwarcia Stacji PAU

 

 

(realizacja: Telewizja Internetowa UŚ)