Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Wszechnica w 2019/2020

 

 

26.09.2019
Prof. Michał Witt  (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)
Czy geny wpływają na muzykę?
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2019
Prof. Zbigniew Stawrowski  (Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

28.11.2019
Prof. Antoni Barciak  (em. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

12.12.2019
Prof. Wanda Baer-Dubowska  (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
Środowisko i rak – jak się mu przeciwstawiać
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020
Prof. Piotr Bieliński  (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2020
Lech Majewski  (malarz, poeta, prozaik, reżyser)
Czy XX wiek zamordował ideę piękna?
Zaproszenie/plakat

 

 

 

Wszechnica w 2018/2019

 

 

27.09.2018
Dr Roman Nieczyporowski  (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Sztuka wobec pamięci ludobójstwa
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2018
Mgr Paulina Karczmarek  (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa)
Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata
Zaproszenie/plakat

 

29.11.2018
Prof. Jan Kopiec  (Biskup Gliwicki)
Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów
Zaproszenie/plakat

 

13.12.2018
Prof. Antoni Cygan  (Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)
Dwanaście obrazów
Zaproszenie/plakat

 

31.01.2019
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor  (Katedra Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie/plakat

 

28.02.2019
Dr hab. Jacek Izydorczyk  (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Telekomunikacja wczoraj i dziś
Zaproszenie/plakat

 

28.03.2019
Prof. Paweł Rudawy  (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski)
Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów
Zaproszenie/plakat

 

25.04.2019
Prof. Andrzej Jasiński (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Duchowość muzyki
Zaproszenie/plakat

 

30.05.2019
Prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak  (Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Meandry dziedzictwa architektury: konteksty i interpretacje
Zaproszenie/plakat

 

Wszechnica w 2017/2018

 

 

30.11.2017
Prof. Tadeusz Niedźwiedź  (Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne
Zaproszenie

 

25.01.2018
Prof. Iwona Nowakowska-Kempna  (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Filozofia spotkania w cyberczasach
Zaproszenie

 

22.02.2018
Prof. Tadeusz Chmielniak  (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach)
Problemy energii – dziś i jutro
Zaproszenie

 

22.03.2018
Prof. Janusz Ziółkowski  (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie)
Wszechświat: co się stało 14 września 2015 r.?
Zaproszenie/plakat

 

26.04.2018
Prof. Franciszek Czechowski  (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski)
Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych
Zaproszenie/plakat

 

24.05.2018
Prof. dr hab. Piotr Skubała  (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?
Zaproszenie/plakat

 

28.06.2018
Prof. Stanisław Nicieja  (Katedra Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego)
Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele
Zaproszenie/plakat

 

Wszechnica w 2016/2017

 

 

29.09.2016
Prof. Michał Tomczak  (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski)
Pogoda kosmiczna: Słońce i jego wpływ na Ziemię
Zaproszenie

 

27.10.2016
Prof. Marek Zrałek  (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Odkryliśmy „Boską cząstkę” – i co dalej?
Zaproszenie

 

24.11.2016
Prof. Jan Duława   (Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Możliwości i ograniczenia medycyny – okiem lekarza
Zaproszenie

 

13.12.2016
Prof. Julian Gembalski   (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna w Katowicach)
Organy w historii kultury europejskiej
Zaproszenie

 

26.01.2017
Prof. Edward Nęcka  (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Czy inteligencja się liczy?
Zaproszenie

 

23.02.2017
Prof. Łukasz Turski  (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)
Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze sens?
Zaproszenie

 

30.03.2017
Prof. Mieczysław Chorąży  (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach)
Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?
Zaproszenie

 

20.04.2017
Prof. Paweł Nurowski  (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie)
Tajemnice planowania misji kosmicznych
Zaproszenie

 

25.05.2017
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski  (Uniwersytet Warszawski)
Newton, Maxwell, Einstein, i co dalej?
Zaproszenie

 

22.06.2017
Prof. Franciszek Marek  (b. Rektor Uniwersytetu Opolskiego)
Wkład Śląska w dorobek polskiej kultury ogólnonarodowej
Zaproszenie

 

Wszechnica w 2015/2016

 

 

30.09.2015
Prof. Jerzy Hickiewicz (em. prof. Politechniki Opolskiej w Opolu )
Kresowa elektrotechnika: profesorowie Politechniki Lwowskiej, wielka Wystawa Krajowa, lwowskie tramwaje...

 

29.10.2015
Prof. Janusz Skalski  (Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Współczesne możliwości chirurgii serca u dzieci
Zaproszenie

 

26.11.2015
Prof. Adrienne Körmendy  (Konsul Generalny Węgier w Krakowie)
Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni
Zaproszenie

 

17.12.2015
Prof. Jerzy Vetulani  (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
Śmierć i zjawiska jej towarzyszące
Zaproszenie

 

28.01.2016
Prof. Stanisław Nicieja  (Rektor Uniwerstetu Opolskiego w Opolu)
Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej
Zaproszenie

 

25.02.2016
Marek Śliboda  (Prezes Zarządu firmy Marco sp. z o.o. w Gliwicach)
Jak zbudować ponadczasową firmę
Zaproszenie

 

31.03.2016
Mgr Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska  (b. Konsul Generalny w Kanadzie, b. Reprezentant RP przy UNESCO w Paryżu)
Wizerunek Polski. Jak moglibyśmy być widziani w różnych miejscach świata
Zaproszenie

 

28.04.2016
Prof. Krzysztof Kluszczyński  (Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska)
Modelowanie – umiejętność czy sztuka?
Zaproszenie

 

30.05.2016
Prof. Marek Szczepański  (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian. Bilans ćwierćwiecza
Zaproszenie

 

30.06.2016
Prof. Krystian Probierz  (Katedra Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska w Gliwicach)
Wielkie budowle XXI wieku – tunel pod Alpami
Zaproszenie

 

Wszechnica w 2014/2015

 

30.09.2014
Prof. Adam Zagajewski (University of Chicago)
Czym jest - czym była - "polska szkoła poezji"
Zaproszenie

 

23.10.2014
Prof. Krzysztof Zanussi (Studio Filmowe TOR w Warszawie)
Czy los można wyliczyć?
Zaproszenie

 

26.11.2014
Prof. Marian Zembala (Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chirurgii Serca w Zabrzu)
Transplantacje szansą i nadzieją w ratowaniu życia i zdrowia
Zaproszenie

 

26.02.2015
Prof. Andrzej Dworak (Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
Materiały polimerowe XXI wieku: szanse i zagrożenia
Zaproszenie

 

26.03.2015
Prof. Tadeusz Dobosz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Serce Chopina

 

23.04.2015
Prof. Krzysztof Meissner (Uniwersytet Warszawski)
Granice poznania w nauce

 

28.05.2015
Prof. Ryszard Bugaj (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie)
Spór o zakres funkcji państwa

 

16.06.2015
Prof. Grzegorz Opala (prof. em. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Prognozy demograficzne – sukces czy katastrofa
Zaproszenie

 

Wszechnica w 2013/2014

 

10.10.2013
Prof. Marek Kimmel (Rice University, Houston, Texas, USA oraz Politechnika Śląska w Gliwicach)
Teoria ewolucji w świetle postępów w biologii
Zaproszenie

 

14.11.2013
Prof. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Walka Polaków o wolność w XX wieku
Zaproszenie

 

5.12.2013
Prof. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński)
Polska wigilia w literaturze i sztuce
Zaproszenie

 

6.03.2014
Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie)
Czy istnieje życie poza Ziemią?
Zaproszenie

 

24.04.2014
Prof. Andrzej Paszewski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
Biologiczny i kulturowy wymiar człowieka
Zaproszenie

 

29.05.2014
Dr Piotr Orleański (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie)
Polskie projekty satelitarne
Zaproszenie

 

Wszechnica w 2012/2013

 

26.09.2012
Prof. Jan Miodek (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
Kultura i polszczyzna młodych pokoleń
Zaproszenie

 

25.10.2012
Prof. Piotr Sztompka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Idea sprawiedliwości społecznej w kulturze europejskiej
Zaproszenie

 

29.11.2012
Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)
Polska w Europie w latach Zimnej Wojny (1943–1991)
Zaproszenie

 

12.2012
Prof. Zbigniew Mikołejko (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
Ukryte mechanizmy przemocy

 

31.01.2013
Prof. Henryk Samsonowicz (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
Miejsce Polski w Europie
Zaproszenie

 

28.02.2013
Dr Andrzej Kobos (Polska Akademia Umiejętności)
Najdłuższy świt – rzecz o początkach sztuki człowieka
Zaproszenie

 

27.03.2013
Prof. Jerzy Puchalski (Ogród Botaniczny PAN w Warszawie)
Historyczne i współczesne ogrody botaniczne świata

 

25.04.2013
Prof. Jacek Purchla (Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków)
Dziedzictwo a rozwój
Zaproszenie

 

6.06.2013
Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwersytetu Opolskiego)
Kresowa Atlantyda - historia i mitologia miast kresowych
Zaproszenie

 

Wszechnica w 2011/2012

 

27.10.2011
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. Janusz Sylwester (Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu)
Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy
Zaproszenie

 

24.11.2011
Prof. Piotr Skubała (Katedra Ekologii na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
Czy dobre czasy się skończyły? Stan ekosystemów i ich usług na naszej planecie
Zaproszenie

 

14.12.2011
Prof. Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie)
Fizycy a problem boga. Pokora fizyka
Zaproszenie

 

6.01.2012
Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
Dlaczego myślimy i jak możemy się  mylić w interpretacji świata

 

23.02.2012
Prof. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie)
Komórki macierzyste: nadzieja chorych i dylematy
Zaproszenie

 

29.03.2012
Dr nauk ekonomicznych Krzysztof Lachowski (Krajowa Rada Spółdzielczości w Warszawie)
Spółdzielczość - przeszłość czy przyszłość?
Zaproszenie

 

24.04.2012
Prof. Marek Szczepański (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Pożegnanie Małych Ojczyzn?
Zaproszenie

 

30.05.2012
Prof. Kazimierz Grotowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Czy niebo mówi nam całą  prawdę?

 

21.06.2012
Dr hab. Katarzyna Lisowska (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach)
Inżynieria genetyczna - czy w służbie ludzkości, czy też korporacji?
Zaproszenie