Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Jerzy Bartmiński
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Andrzej Bogusławski
5. Prof. dr Andrzej Borowski
6. Prof. dr Jerzy Danielewicz
7. Prof. dr Michał Głowiński
8. Prof. dr Maciej Grochowski
9. Prof. dr Kazimierz Korus
10. Prof. dr Maria Korytowska
11. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
12. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
13. Prof. dr Jan Michalik
14. Prof. dr Teresa Michałowska
15. Prof. dr Stanisław Mossakowski
16. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
17. Prof. dr Jan Ostrowski
18. Prof. dr Henryk Podbielski
19. Prof. dr Jadwiga Puzynina
20. Prof. dr Stefan Sawicki
21. Prof. dr Stanisław Stabryła
22. Prof. dr Lucjan Suchanek
23. Prof. dr Zuzanna Topolińska
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wojciech Chlebda
6. Prof. dr Magdalena Danielewicz
7. Prof. dr Bogusław Dopart
8. Prof. dr Marcin Fabiański
9. Prof. dr Albert Gorzkowski
10. Prof. dr Janusz S. Gruchała
11. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
12. Prof. dr Stefan Kiedroń
13. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
14. Prof. dr Jarosław Ławski
15. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
16. Prof. dr Sergiusz Michalski
17. Prof. dr Tomasz Mika
18. Prof. dr Ryszard Nycz
19. Prof. dr Tomasz Polański
20. Prof. dr Jacek Popiel
21. Prof. dr Maria Poprzęcka
22. Prof. dr Jan Prokop
23. Prof. dr Piotr Salwa
24. Prof. dr Tadeusz Sławek
25. Prof. dr Marek Stachowski
26. Prof. dr Marian Stala
27. Prof. dr Ryszard Tokarski
28. Prof. dr Maciej Włodarski
29. Prof. dr Wiesław Wydra
30. Prof. dr Marta Wyka
31. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
32. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Alain Van Crugten
7. Prof. dr Maria Delaperrière
8. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
9. Prof. dr Rolf Fieguth
10. Prof. dr Herman Fillitz
11. Prof. dr David Frick
12. Prof. dr Bernhard Gajek
13. Prof. dr György Gömöri
14. Prof. dr Stephen Harrison
15. Prof. dr Thomas DaCosta Kaufmann
16. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
17. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
18. Prof. dr Ryszard Löw
19. Prof. dr Luigi Marinelli
20. Prof. dr Michał Masłowski
21. Prof. dr Allain Michel
22. Prof. dr Nullo Minissi
23. Prof. dr Hugo Montgomery
24. Prof. dr Stefan Muthesius
25. Prof. dr Ivo Pospišil
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Joseph Rykwert
29. Prof. dr Brigitte Schultze
30. Dr Anne Markham Schulz
31. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
32. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
33. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
34. Dr Stephanie R. West
35. Prof. dr John E.C.T. White
36. Prof. dr Anna Wierzbicka
37. Prof. dr Peter Wiesinger