Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

Spotkania dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

 

Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, dr. Rafała Dutkiewicza, w porozumieniu z prof. dr. hab. Andrzejem Białasem powołano w maju 2009 roku międzywydziałową Komisję Przyrodniczo-Medyczną (KPM PAU we Wrocławiu), której celem jest zbliżanie wyników fascynującego postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej i genetyce, środowisku medycznemu, a także studentom, nauczycielom i uczniom klas licealnych kierunków przyrodniczych regionu dolnośląskiego. Do udziału w spotkaniach dydaktyczno-naukowych zapraszani są wykładowcy, głównie uczeni z tego regionu, reprezentujący wielodyscyplinarne badania zorientowane medycznie, którzy swe wykształcenie i/lub swą początkową działalność naukową zawdzięczają uczelniom czy instytutom naukowym regionu dolnośląskiego, a których wyniki badań, prowadzonych także za granicą, uzyskały międzynarodowe uznanie.

Opracowanie programu działania Komisji powierzono prof. dr. hab. n. med. Czesławowi Radzikowskiemu, czł. PAU, który wspólnie z członkami Komisji reprezentującymi uczelnie wyższe Wrocławia, organizuje spotkania, cieszące się dużym zainteresowaniem oraz licznym udziałem doktorantów, studentów i uczniów klas licealnych. Zbiory sprawozdań ze spotkań, których w latach 2009–2016 odbyło się trzydzieści jeden, były wydawane przez Wydawnictwo PAU w Krakowie. Wszystkie sprawozdania są dostępne w formie elektronicznej.

Miejscem działalności Komisji jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, w którym odbywają się „Spotkania dydaktyczno-naukowe KPM PAU we Wrocławiu” (dostępne także przez Internet). Koszty związane z zaproszeniem wykładowców i organizacją spotkań pokrywane są przez Urząd Miasta, którego Wydział Edukacji rozpowszechnia informacje o spotkaniach i organizuje udział uczniów klas licealnych.

 

Komisja Przyrodniczo-Medyczna na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności - kliknij tutaj

Komisja Przyrodniczo-Medyczna na stronie internetowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu - kliknij tutaj

"10 lat działalności Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU, lata 2009–2018" (wszystkie sprawozdania dostępne są w archiwum)