Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Medioznawcza PAU

 

Przewodniczący Maciej Kawka
Zastępcy przewodniczącego Michał Drożdż
Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Sekretarze Paweł Płaneta
Wojciech Prażuch

 

Komisja powstała w 2017 r. jako wyraz refleksji naukowej nad żywiołowo rozwijającymi się technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie.

W pracach Komisji pragniemy się skoncentrować na immanentnym i holistycznym badaniu mediów, na ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji, nie zapominając o źródłach i korzeniach medioznawstwa jako dyscypliny wiedzy, stawiając jednak na pierwszym planie jej jednorodność merytoryczną i metodologiczną.

Zobacz spis referatów

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Dr Klaudia Cymanow-Sosin
Dr hab. Henryk Czubała
Dr Katarzyna Drąg
Dr hab. Michał Drożdż
Dr hab. Ryszard Filas
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Dr hab. Marian Gierula
Prof. dr hab. Wiesław Godzic
Dr Paweł Hamera
Dr hab. Agnieszka Hess
Dr hab. Marek Jachimowski
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
Dr hab. Andrzej Kaliszewski
Dr hab. Inga Kawka
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Danuta Kępa-Figura
Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Dr Paweł Płaneta
Dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Dr Wojciech Prażuch
Prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Prof. dr hab. Maria Wojtak
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
     
     

 

Spis referatów na posiedzeniach Komisji Medioznawczej

 • Dr Grzegorz Ptaszek, Dominacja korporacji nowomedialnych w sieciach komunikacyjnych. Czwarta czy piąta władza?
  21.05.2019
 • Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu, 9.04.2019
  [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU]  (Plakat)
 • Dr Paweł Płaneta, Krytyka obecności kapitału niemieckiego na rynku mediów w Polsce w publicystyce prasy prawicowej
  19.03.2019  (Zaproszenie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski, Ewolucja gatunku polskiego reportażu wojennego. Zarys problematyki
  19.02.2019
 • Dr hab. Agnieszka Cieślik, Korespondenci zagraniczni prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstęp do projektu badawczego, 15.01.2019
 • Dr Katarzyna Drąg, Profesjonalizm dziennikarski - dziewiętnastowieczne poszukiwania jakości prasy
  18.12.2018  (Plakat)
 • Dr Paweł Hamera, Rysunek satyryczny w badaniach historycznych i medioznawczych
  16.10.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Publiczność mediów. Podmiot czy przedmiot zachowań komunikacyjnych – sprawca czy ofiara?
  19.06.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, Polska prasa bezpłatna i jej ewolucja
  15.05.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Henryk Czubała, Prawda, fikcja i postprawda w medialnych i literackich narracjach o historii
  17.04.2018
 • Prof. dr Snezana Venovska-Antevska, Media społecznościowe i ich wpływ na opinię publiczną w Macedonii
  Prof. dr Elena Jovanova-Grujovska, Rola macedońskiego radia i telewizji jako publicznego serwisu obywatelskiego
  20.03.2018, wspólne posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Medioznawczej PAU
  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ, Nowe media a nowe dziennikarstwo
  20.02.2018  (Zaproszenie)
 • Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Etyczne ramy mowy nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów
  16.01.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Agnieszka Hess, Media w dialogu obywatelskim, dialog obywatelski w mediach
  19.12.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr Paweł Płaneta, Koniec humanitaryzmu? Od empatii do ironii: media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku
  28.11.2017  (Zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak, Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) – propozycja autorska
  24.10.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Personalistyczny projekt etyki mediów - próba systematyzacji etosu medialnego
  27.06.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Modele odbiorcy fotografii dziennikarskiej
  16.05.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Maciej Kawka, O języku tzw. postprawdy w mediach, czyli jak fikcja stała się rzeczywistością
  18.04.2017  (Zaproszenie/plakat)