Komisja Medioznawcza PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 października (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Big Idea
– modusy przewodnie w komunikacji perswazyjnej

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 15 czerwca (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

 

Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ
kierownik projektu

 

Pandemia COVID-19 w dyskursie medialnym w Polsce –
analiza przekazów medialnych i ich społecznych skutków


 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 18 maja (wtorek) 2021 o godz. 11.00-15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

I Sympozjum metodologiczne

Współczesne problemy medioznawstwa – metodologie

 

Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Etyczność mediów jako przedmiot badań medialnych – integralność dyscypliny i transdyscyplinarność metod
Dr hab. Henryk Czubała, Hermeneutyka a media
Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS, Teoria postkolonialna jako inspiracja do badań medioznawczych
Dr Jan Wieczorek, Językoznawstwo korpusowe przykłady wykorzystania w badaniach mediów i komunikacji

 

 


Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 kwietnia (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Beata Jerzakowska-Kibienko

Audiodeskrypcja w mediach

 

 

 

 

 

 


Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 marca (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
Kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

65 lat badań nad systemami medialnymi
Polska na mapie Europy

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (wtorek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Krzysztof Kaszewski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Profilowanie pojęć
jako metoda badań medialnego obrazowania świata

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU

uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2020 o godz. 13.15

 

Prof. dr hab. Wiesław Godzic

wygłosi referat pt.:

Dziennikarze, celebryci i my

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU

uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 17 listopada 2020 o godz. 13.15

Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń
spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom

 

Dr hab. Ryszard Filas

wygłosi referat pt.:

Co się stało z prasą drukowaną w Polsce?
Bilans ostatniej dekady (2010–2019)

 

 

 

 

 

Komisja Medioznawcza PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 października (wtorek) 2020, godz. 13.15

za pośrednictwem platformy ZOOMdr hab. Artur Piskorz, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Angielskiej)

wygłosi referat pt.

Selling England by the Pound, czyli jak kino dziedzictwa
i komedia romantyczna leczą post-imperialną traumę

 

 

 

 

   
     

Konferencja naukowa

Rola medialnych i transmedialnych
procesów narracyjnych w identyfikacji
postaw patriotycznych Polaków