Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 24 czerwca (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM


Dr Kamil Ruszała
(Uniwersytet Jagielloński)

 

Polacy na uchodźstwie podczas I wojny światowej
w monarchii Habsburgów

 

 

 

 

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 maja (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

mgr Krzysztof Ziomek
(doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

Funkcja opozycyjności w prasie polonijnej
w Brazylii 1892–1920

 

 

 

 

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 kwietnia (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Agnieszka Kulesa (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – CASE)

Dr Aneta Nisiobęcka (Archiwum IPN)

 

Wyjazdy Polaków do Belgii i ich powroty do Polski w latach 1918–1952
– emigracyjne losy rodziny Szotków

 

 

 

 

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej 
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 marca (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

Dekada poszukiwań odkryć i renowacji polskich nekropolii
w Afryce Wschodniej i Południowej

 

 

 

 

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej 
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM


Dr Ewelina Tarkowska
(Olsztyn)

 

Początki Wielkiej Emigracji
Polacy w Besançon w latach 1832–1833