Wydział IV Przyrodniczy PAU, Wydział V Lekarski PAU
oraz Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zapraszają na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zakażenia koronawirusowe u zwierząt
- wiedza, zwalczanie i zdobycze nauk weterynaryjnych

 

 

 


 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 października (piątek) 2021 o godz. 10.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. inż. Jan Szczepaniak

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 

Technika rolnicza
wczoraj i dziś

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
w dniu 25 czerwca (piątek) 2021, godz. 10:00,
które odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Władysław Migdał

przedstawi wykład pt.:

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych
relacje producent-konsument

 

 

 

 

 

 

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19


28 maja 2021, godz. 14.00
(on-line przez Platformę TEAMS)

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,
Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU

 

zaproszenie

program

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
w dniu 21 maja (piątek) 2021, godz. 10:00,
które odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Krystyna Koziec

przedstawi wykład pt.:

Gorzki smak otyłości

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 23 kwietnia 2021

 
 

Prof. dr hab. Stanisław Brożek

Atlas siedlisk leśnych Polski
zawartość i przeznaczenie

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 19 marca 2021

 
 

dr Monika Trzcińska
prof. dr hab. Zdzisław Smorąg

Nowoczesne metody diagnostyki andrologicznej

 

 

 

 


Internetowe posiedzenie - 19 lutego 2021

 
  Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Ochrona lasu a ochrona przyrody
kontrowersje i dylematy

 

 

 

 

  Internetowe posiedzenie - 11 grudnia 2020  
   
 

Prof. dr hab. Teresa Fortuna

Skrobie modyfikowane jako dodatki do żywności

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 27 listopada 2020

 
 

Prof. dr hab. Krystyna Koziec

Ograniczenia wynikające z pandemii
i ich wpływ na naukę

 

 

 

 

Wydział IV Przyrodniczy PAU  oraz  Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
proponują  debatę nad rolą suplementów diety i dodatków żywnościowych w prawidłowym odżywianiu ludzi i zwierząt. Zbilansowanie odpowiedniej diety dla ludzi oraz dawki żywieniowej dla zwierząt wymaga gruntownej wiedzy na temat niezbędnych składników pokarmowych oraz wielu dodatków, których zadaniem jest uzupełnienie brakujących witamin lub składników mineralnych. Niestety, bardzo często jesteśmy zachęcani przez reklamy do stosowania różnych potencjalnie niezbędnych suplementów diety mogących wywołać negatywne skutki uboczne. Dlatego też, Komisja zaprasza do zapoznania się z naukowymi opiniami na temat dodatków żywnościowych i suplementów.

 

 

SIARA I MLEKO W KSZTAŁTOWANIU MIKROBIOMU CZŁOWIEKA

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 

 

 

 

 

 

POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY SUPLEMENTÓW DIETY

Prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec