Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Dr Dobrosława Horzela

 

Maria – Krzew Gorejący

W poszukiwaniu źródeł typu ikonograficznego i przyczyn jego popularności
w małopolskim malarstwie witrażowym początku XV w.

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności
uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe,
które odbędzie się  10 grudnia (czwartek) 2020 o godz. 17.00
Posiedzenie odbędzie się zdalnie, na platformie Microsoft Teams
 

dr Mateusz Grzęda

Tryptyk króla Jana Olbrachta z kaplicy Bożego Ciała
przy katedrze krakowskiej na Wawelu" 

 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU 
12 listopada 2020

 


Prof. dr hab. Wojciech Bałus

 

Witraż a odkrycie baroku
na przełomie XIX i XX wieku

 

 

 

 


 


 

 
     

 Zapraszamy na wirtualne posiedzenie naukowe (15 października 2020)

 

prof. dr hab. Piotr Krasny  i  dr hab. Michał Kurzej

Karol Boromeusz i duchowni z jego kręgu
wobec dziedzictwa sztuki sakralnej.
Przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi
w sztuce potrydenckiej