Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 listopada (czwartek) 2021 o godz. 17.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jakub Adamski  i  Dr Piotr Pajor

 

Dzieje budowy gotyckiej katedry krakowskiej (1320–1364)
w świetle najnowszych badań

 

 

 

 

 Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 października (czwartek) 2021 o godz. 17.00
w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

 

Prof. dr hab. Piotr Krasny

 

Zakażenie bólem ofiar i nadzieja pokładana w religii.
Przedstawienia zarazy w sztuce nowożytnej

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 13 maja (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Dr Tomasz Szybisty

 

Półmrok, ćwiczenie oka i dar botanika
Kilka uwag o młodzieńczej apologii Goethego
Von deutscher Baukunst (1772)

 

 

 

 

 


Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 8 kwietnia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 
 

Dr Magdalena Kunińska

 

SZTUKA
Zarys jej dziejów (1872) dyscyplinarny i polityczny kontekst podręcznika przeglądowego Józefa Łepkowskiego

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 11 lutego (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Prof. dr hab. Jan Ostrowski

 

Z problematyki technologicznej rzeźby lwowskiej w. XVIII

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

 

Dr Dobrosława Horzela

 

Maria – Krzew Gorejący

W poszukiwaniu źródeł typu ikonograficznego i przyczyn jego popularności
w małopolskim malarstwie witrażowym początku XV w.

 

 

 

 

 

  Internetowe posiedzenie Komisji - 10 XII 2020  

 

 
 

dr Mateusz Grzęda

Tryptyk króla Jana Olbrachta z kaplicy Bożego Ciała
przy katedrze krakowskiej na Wawelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU 
12 listopada 2020

 


Prof. dr hab. Wojciech Bałus

 

Witraż a odkrycie baroku
na przełomie XIX i XX wieku

 

 

 

 

 

 


 

 
     

Zapraszamy na wirtualne posiedzenie naukowe (15 października 2020)

 

prof. dr hab. Piotr Krasny  i  dr hab. Michał Kurzej

Karol Boromeusz i duchowni z jego kręgu
wobec dziedzictwa sztuki sakralnej.
Przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi
w sztuce potrydenckiej