Wydział I Filologiczny PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 kwietnia (piątek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Maciej Włodarski


wygłosi referat pt.:


Średniowieczna proza łacińska w Polsce

 

 

 

 

 

Wydział I Filologiczny PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 marca (piątek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof.  dr hab. Wojciech Bałus

wygłosi referat pt.:

Surrealizm jako doświadczenie rzeczywistości
Tadeusz Kantor w Paryżu w 1947 roku


 

 

 

 

 

Wydział I Filologiczny PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 12 lutego (piątek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Maria Korytowska

wygłosi referat pt.:

Czy warto pisać podręcznik?


 

 

 

 

 

 

Wydział I Filologiczny PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 stycznia (piątek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Stanisław Stabryła

wygłosi referat pt.:

Inspiracje antyczne w poezji Józefa Łobodowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 13 listopada 2020

 
   
  Prof. Krystyna Bartol (UAM Poznań)
Cesarz i poeta
Kilka uwag o poemacie Oppiana o rybach i rybakach (Halieutika)