Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Paweł Nowakowski

Międzyepokowe echa husytyzmu

 

 

 

 

 

 

Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) 2020 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Roman Kochnowski

Franciszek Józef jako monarcha środkowoeuropejski

 

 

 

 

 

 

Konferencja tematyczna, dotycząca Bitwy Warszawskiej
20 października 2020 r. o godz. 10.15

Sesja naukowa organizowana jest w ramach prac Komisji Środkowoeuropejskiej

 

Mariusz Wołos, Dylematy Naczelnego Wodza. Józef Piłsudski w przełomowych okresach wojny polsko-sowieckiej
Józef Łaptos, Postawa Francji i jej belgijskiej sojuszniczki wobec wojny
polsko-bolszewickiej

Andrzej Essen, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia wobec kwestii pomocy wojskowej
dla Polski w lecie 1920 roku

Grzegorz Mazur, Wojna 1920 r. jako ostatnia wojna z ważkim udziałem kawalerii
w XX wieku

Krzysztof Kloc, Nie tylko w sztabie i na froncie... Józef Piłsudski jako przywódca państwa i polityk w latach 1919-1921

Debata: Europejski wymiar polityki Piłsudskiego wobec Rosji w latach 1919–1921