Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 listopada (piątek) 2021 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński

 

Idea wzajemności słowiańskiej
w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza

 

 

 

 


 

Komisja Kultury Słowian PAU zaprasza na stacjonarne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 października (piątek) 2021 o godz. 13.15
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Mgr Daria Serebrennik

 

Детская книга и борьба за формирование
идеала советского человека (1918-1930)

Książka dla dzieci w walce o formowanie ideału
człowieka radzieckiego (1918-1930)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 czerwca (piątek) 2021, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM


Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD

(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dr Alicja Bańczyk
(Uniwersytet Jagielloński)


Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów
w dziewiętnastowiecznej Francji

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 maja (piątek) 2021, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Irina Władimirowna Woroncowa
Dział Naukowo-Badawczy Najnowszej Historii Cerkwi Prawosławnej
Prawosławny Uniwersytet Państwowy im. Św. Tichona (Moskwa, Rosja)

 

wygłosi referat pt.

 

Reformizm religijny inteligencji rosyjskiej pocz. XX wieku
Религиозный реформизм русской интеллигенции начала ХХ в.
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 kwietnia (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Tomasz Rawski
Uniwersytet Warszawski

wygłosi referat pt.

 

Budowanie narodu Boszniacka polityka pamięci po 1995 roku

 

 

 

 

 


Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 marca (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Françoise Lesourd
em. prof. Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie

 

wygłosi referat pt.

 

Współczesne spojrzenie na nauki Nikołaja Fiodorowa
Современный взгляд на учение Николая Фёдорова
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU  uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 lutego (piątek) 2021, godz. 13:15 
za pośrednictwem platformy ZOOM


Prof. dr hab. Nikołaj Baranow

Katedra Stosunków Międzynarodowych Północno-Zachodniego Instytutu Zarządzania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

 

wygłosi referat pt.

 

Portrety ideologiczne najważniejszych rosyjskich partii politycznych
(wykład w języku rosyjskim)

 

 

 


Internetowe posiedzenie Komisji - 22 I 2021

 
 

Ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Infiltracja ideologii gnostyckich i ezoterycznych w kulturze rosyjskiej Włodzimierz Sołowjow i inni

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 grudnia (piątek) 2020, godz. 13:15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Marek Melnyk

 

wygłosi referat pt.

 

Idea pojednania polsko-ukraińskiego
Deklaracje, rytuały, symbole

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 20 listopada (piątek) 2020 o godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM


dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

 

wygłosi referat pt.

 

Idea unii kościelnej i/czy jedności Kościoła?
O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej
w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI - pocz. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 października (piątek) 2020, godz. 13.15
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

prof. dr hab. Lech Miodyński

wygłosi referat pt.

 

Społeczno-kulturowe zaplecze ideologii socjalizmu w Czarnogórze