Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Tomasz Jacek Lis
Uniwersytet Jagielloński

 

Diaspora ukraińska w Bośni
od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

 

 

 

 

 


 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na hybrydowe posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 października (poniedziałek) 2021 o godz. 18.00
w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć online za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG
Uniwersytet Gdański

 

O potrzebie dalszych badań
nad postacią metropolity Andrzeja Szeptyckiego

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Adam Świątek

wygłosi wykład

Twórczość publicystyczna i literacka Platona Kosteckiego
jako wyzwanie edytorskie

 

 

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 31 maja (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Andrzej Zięba

„Ruski” Kraków
zapoznane dziedzictwo

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 26 kwietnia (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Jakub Sadowski prof. UJ

Radzieckie filmy animowane dla dzieci
w rosyjskiej pamięci społecznej

 

 

 

 

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 29 marca (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr hab. Andrzej Betlej prof. UJ
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

 

Klasztor bernardyński w Sokalu
Przypadki badawcze

 

 

 

 


Komisja Wschodnioeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 22 lutego (poniedziałek) 2021 o godz. 17.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Łemkoznawstwo w XXI w.
rekonesans krytyczny z udziałem
dr hab. Heleny Duć-Fajfer, dra Bogdana Horbala,
dr hab. Ewy Michny, Damiana Nowaka, dra hab. Andrzeja Zięby