POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

DEBATY PAU

TOM VI

 

UCZELNIE W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWA

 

TOMASZOWICE
17–18 listopada 2018

 

POD REDAKCJĄ
LUCJANA SUCHANKA

 

KRAKÓW 2019

 

Tom w całości

 

TREŚĆ


 • Zamiast wstępu, Andrzej Białas   (czytaj)

 

 • Program debaty PAU „Uczelnie w służbie społeczeństwa”, Tomaszowice, 17–18 listopada 2018   (czytaj)

MODUŁ 1. UCZELNIE I PAŃSTWO ORAZ SPOŁECZEŃSTWO

 

 • Andrzej K. Wróblewski 
  Popularyzacja nauki – wprowadzenie do dyskusji   (czytaj)

 

 • Irena Cieślińska 
  Od popularyzacji w stronę komunikacji naukowej   (czytaj)

MODUŁ 2. UCZELNIE I GOSPODARKA

 

 • Maria Nowakowska
  Uczelnie i gospodarka   (czytaj)

 

 • Jerzy Szwed
  Relacja uczelnia – gospodarka, prace Komitetu Polityki Naukowej i doświadczenia własne   (czytaj)

 

 • Jacek Jemielity
  Od chemicznych modyfikacji mRNA do terapii genowej – droga od badań podstawowych do komercjalizacji   (czytaj)

 

 • Maciej Chorowski
  Relacje nauka i gospodarka – mezalians czy małżeństwo z rozsądku?   (czytaj)

MODUŁ 3. UCZELNIE A KULTURA NARODOWA I PONADNARODOWA

 

 • Maria Korytowska
  Wprowadzenie do dyskusji   (czytaj)

 

 • Andrzej Borowski
  Edukacja humanistyczna jako projekt edukacyjny w polskich szkołach wyższych   (czytaj)

 

 • Jan Woleński
  Uczelnie jako wspólnota nauczających i uczących się   (czytaj)

 

 • Ludwik Komorowski
  Między kulturą wspólnoty a kultem sukcesu   (czytaj)

MODUŁ 4. UCZELNIE I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

 

 • Lucjan Suchanek
  Mniej to lepiej niż więcej. O polskiej polityce edukacyjnej na poziomie wyższym kształcenia   (czytaj)

 

 • Jarosław Ławski
  „Małe” uczelnie jako strategiczne centra: przypadek humanistyki   (czytaj)

 

 • Janusz S. Gruchała
  Publiczna uczelnia w średnim mieście   (czytaj)

 

 •  Miłowit Kuniński 
  Uczelnie wyższe w służbie społeczeństwa   (czytaj)