POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

DEBATY PAU

TOM III

 

MEANDRY KARIERY NAUKOWEJ

 

TOMASZOWICE
14–16 LISTOPADA 2015

 

POD REDAKCJĄ
SZCZEPANA BILIŃSKIEGO

 

KRAKÓW 2016

 

Tom w całości

 

TREŚĆ


 • Zamiast wstępu, Andrzej Białas, Szczepan Biliński (czytaj)

 

 • Program debaty PAU „Meandry kariery naukowej”, Tomaszowice, 14–16 listopada 2015 (czytaj)

 • Miłowit Kuniński
  Pracownik naukowy w otoczeniu społecznym. Status społeczny i powinności (czytaj)

 

 • Zbigniew Stawrowski 
  Pracownik naukowy – powołanie czy zawód? (czytaj)

 

 • Andrzej Kajetan Wróblewski
  Badacze w megazespołach naukowych (narastający problem) (czytaj)

 

 • Antoni Tajduś
  Rola i zadania Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w postępowaniach awansowych (czytaj)

 

 • Tomasz Borecki
  Obecny stan postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora – uwagi nie tylko krytyczne (czytaj)

 

 • Maciej Żylicz
  Etapy kariery naukowej a wspieranie najlepszych (starzy i młodzi w nauce) (czytaj)

 

 • Stanisław Kistryn
  Mistrz w tłumie uczniów; tłum mistrzów poluje na ucznia (czytaj)

 

 • Zbigniew Błocki
  Kariera naukowa w Polsce. Czy da się zmienić coś, co nie działa? (czytaj)

 

 • Grzegorz Węgrzyn
  Recenzenci i recenzje: kryzys recenzowania (czytaj)

 

 • Sylwester Czopek
  Studia doktoranckie czy studia III stopnia? (czytaj)

 

 • Marek Krawczyk
  Kryteria stosowane podczas ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe na wydziałach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (czytaj)

 

 • Andrzej Borowski
  Głos w dyskusji (czytaj)

 

 • Jan Woleński
  Głos w dyskusji (czytaj)