POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

DEBATY PAU

TOM II

SZKOLNICTWO WYŻSZE
W OBLICZU ZMIAN

 

TOMASZOWICE
15–17 LISTOPADA 2014

 

POD REDAKCJĄ
SZCZEPANA BILIŃSKIEGO

 

KRAKÓW 2015

 

Tom w całości

 

TREŚĆ


 • Zamiast wstępu, Andrzej Białas, Szczepan Biliński (czytaj)

 

 • Program debaty PAU „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”, Tomaszowice, 15–17 listopada 2014 (czytaj)

 • Maciej Żylicz
  Przyszłość uniwersytetów w Polsce (czytaj)

 

 • Jacek Witkoś 
  Jak nie stracić szansy na internacjonalizację polskich uczelni? (czytaj)

 

 • Karol Musioł
  Nowe zadania uniwersytetu (czytaj)

 

 • Anna Machnikowska 
  Quo vadis, Universitas? (czytaj)

 

 • Lucjan Suchanek
  Studia masowe i elitarne. Jaki ma być homo occidentalis? (czytaj)

 

 • Leszek Pacholski
  Kalifornijska reforma sprzed 50 lat (czytaj)

 

 • January Weiner
  Kontrola jakości materiału i produktu końcowego w procesie wytwarzania absolwentów uniwersytetu (czytaj)

 

 • Andrzej Kajetan Wróblewski
  MISMaP – koń trojański w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (czytaj)

 

 • Jerzy Axer
  Kiedy wreszcie Troja zostanie zdobyta? – doniesienia z MISH-owego frontu (czytaj)

GŁOSY W DYSKUSJI

 

 • Włodzimierz Bolecki
  Po co i jak zmieniać uniwersytety? (Dopowiedzenie do dyskusji) (czytaj)

 

 • Andrzej Borowski
  Uniwersytet przyszłości i „artes liberales” (czytaj)

 

 • Stanisław Kistryn
  Edukacja uniwersytecka – wykształcenie czy wychowanie? (czytaj)

 

 • Tadeusz Skarbek
  Konsolidacja w szkolnictwie wyższym (czytaj)

 

 • Grzegorz Węgrzyn
  Kondycja szkolnictwa wyższego w Polsce i czy stać nas na reformę? (czytaj)

 

 • Jan Woleński
  Głosy w dyskusji (czytaj)

 

 • Krzysztof Woźniak, Mariusz Sołtysik
  O jakości kształcenia (czytaj)