Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2010/2011

 

18.10.2010 - Profesor Krzysztof Ciałowicz,
Tell el-Farcha nieznana stolica Egiptu? Najnowsze wyniki badań polskich archeologów
(Zaproszenie)

22.11.2010 - Profesor Franciszek Ziejka, Czy jest nam potrzebny Panteon Narodowy? (Zaproszenie)

13.12.2010 - Dr Joanna Winiewicz-Wolska,
Karol Lanckoroński – ostatni humanista wśród europejskiej arystokracji (Zaproszenie)

24.01.2011 - Dr hab. Jacek Jura, Paszporty dla zarodków (Sukcesy embriologów i obawy etyków) (Zaproszenie)

21.02.2011 - Profesor Piotr Zieliński, Fizyka muzyki, czyli sekrety liczącej duszy

21.03.2011 - Profesor Ryszard Tadeusiewicz, Części zamienne dla człowieka? – Zwodnicze uroki cyborgizacji (Zaproszenie)

18.04.2011 - Jerzy Kapłon, Odkrywanie Huculszczyzny – turystyka polska na Kresach Wschodnich (Zaproszenie)

16.05.2011 - Profesor Janusz Skalski, Współczesne możliwości kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej (Zaproszenie)

13.06.2011 - Profesor Roman Kuźniar, Polska wobec Europy i świata po kryzysie 2008 (Zaproszenie)

 

24.01.2011
24.01.2011

 

 

Dr hab. Jacek Jura

 

Paszporty dla zarodków
(Sukcesy embriologów i obawy etyków)

 

18.10.2010
18.10.2010

 

 

Profesor Krzysztof Ciałowicz

 

Tell el-Farcha nieznana stolica Egiptu?
Najnowsze wyniki badań polskich archeologów

 

13.12.2010
13.12.2010

 

 

Dr Joanna Winiewicz-Wolska

 

Karol Lanckoroński – ostatni humanista wśród europejskiej arystokracji

 

18.04.2011
18.04.2011

 

 

Jerzy Kapłon

 

Odkrywanie Huculszczyzny
– turystyka polska na Kresach Wschodnich

 

16.05.2011
16.05.2011

 

 

Profesor Janusz Skalski

 

Współczesne możliwości kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej

 

13.06.2011
13.06.2011

 

 

Profesor Roman Kuźniar

 

Polska wobec Europy i świata po kryzysie 2008