Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Historii Sztuki PAU

 

Przewodniczący  Adam Małkiewicz  
Zastępca przewodniczącego Marek Walczak  
Sekretarze Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Wojciech Walanus

 

Komisja do Badania Historii Sztuki w Polsce powstała w r. 1873 i stała się głównym forum kształtowania się tej dyscypliny w Polsce. Wydawała kolejno „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” (9 tomów, 1877-1915; linki do wersji cyfrowych) i „Prace Komisji Historii Sztuki PAU” (10 tomów, 1917-1952). W latach 1964-1995 działała jako Komisja Teorii i Historii Sztuki Oddziału Krakowskiego PAN, wydając rocznik „Folia Historiae Artium” (30 tomów, 1964-1994). W r. 1995 przeszła do struktury PAU i kontynuuje wydawnictwo „Folia Historiae Artium” (od r. 1995 Seria Nowa, dotąd 17 tomów).

Tematyka badawcza prezentowana na posiedzeniach Komisji dotyczy sztuki od antyku po czasy najnowsze. W wystąpieniach wymagana jest solidna baza metodologiczna oraz pogłębione przedstawienie tematu, oparte na wyczerpującej literaturze przedmiotu. Referaty naukowe są często wygłaszane przez badaczy nienależących do Komisji, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także z zagranicy. Posiedzenia naukowe Komisji cieszą się dużym powodzeniem wśród młodych historyków sztuki, w tym także studentów.

Najciekawsze prace są publikowane w organie naukowym Komisji, roczniku „Folia Historiae Artium”. Wydawnictwo jest finansowane przez Fundację Lanckorońskich.

Wersje cyfrowe wszystkich tomów są dostępne w internecie (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha;
tomy 13-17 Serii Nowej także: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium).

Redaktorem naukowym pisma jest prof. dr hab. Wojciech Bałus.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Folia Historiae Artium”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. dr hab. Sergiusz Michalski
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski
Prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Antoni Ziemba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Maria Bernasikowa
Prof. dr hab. Andrzej Betlej
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Dr hab. Albert Boesten-Stengel
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Mgr Krzysztof Czyżewski
Dr Paweł Dettloff
Dr hab. Józef Grabski
Dr Piotr Grotowski
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Dr Waldemar Komorowski
Prof. dr hab. Piotr Krasny
Dr hab. Mirosław Piotr Kruk
Dr hab. Michał Myśliński
Mgr Dariusz Nowacki
Dr hab. Paweł Pencakowski
Mgr Jerzy Petrus
Dr Magdalena Piwocka
Dr Katarzyna Płonka-Bałus
Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
Dr Józef Skrabski
Dr Sławomir Skrzyniarz
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Prof. dr hab. Andrzej Szczerski
Dr Marcin Szyma
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr Wojciech Walanus
Prof. dr hab. Marek Walczak
Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Dr hab. Andrzej Włodarek
Dr hab. Marek Zgórniak
Dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Mgr Jerzy Żmudziński