W tym roku niemożliwe było zorganizowanie Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dotychczasowej formule.
Umieściliśmy tutaj nagrane wcześniej wystąpienia odpowiadające tradycyjnemu spotkaniu.

 

1. Wystąpienie Prezesa prof. Jana Ostrowskiego

2. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego
z czynności PAU za rok 2019

3. Informacje o przyznanych Nagrodach PAU

Nagroda im. Tadeusza Browicza:
- Nagroda główna: dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
- Nagroda dla młodego naukowca: prof. dr hab. n. med. Michał Grąt

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego
dla prof. dr. hab. Mieczysława Józefa Mąkoszy

4. Przedstawienie listy nowo wybranych członków PAU
w wyborach korespondencyjnych

5. Wykład prof. Krzysztofa Ożoga
Królewska koronacja Władysława Łokietka i jej międzynarodowy kontekst

 

 

Wystąpienie Prezesa PAU prof. Jana Ostrowskiego

zob.: Rocznik PAU (dostęp on-line), Debaty PAU (dostęp on-line), Pomniki Dziejowe Polski,
Kwartalnik Prawa Prywatnego oraz książki i czasopisma wydane od listopada 2019 do czerwca 2020

 

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego
z czynności PAU za rok 2019

zob.: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2019

 

Nagroda im. Tadeusza Browicza 2020
nagroda główna:
dr hab. n. med. Tymoteusz Żera

 

Nagroda im. Tadeusza Browicza 2020
nagroda dla młodego naukowca:
prof. dr hab. n. med. Michał Grąt

 

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego dla prof. dr. hab. Mieczysława Józefa Mąkoszy

 

Przedstawienie listy nowo wybranych członków PAU w wyborach korespondencyjnych

 

Wykład prof. Krzysztofa Ożoga
Królewska koronacja Władysława Łokietka i jej międzynarodowy kontekst