Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2011

 

Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz za wyjaśnienie roli acetylo-CoA w przeżywalności i funkcji neuronów cholinergicznych

Dr Magdalena Chmara za wyjaśnienie molekularnego podłoża zespołów nerwowo-sercowo-twarzowo-skórnych Legiusa i Costello

 

 

18 czerwca 2011 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności  (fot. Bogdan Zimowski)