Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Komentarze naukowe dla mediów

 

Polska Akademia Umiejętności występuje z inicjatywą przedstawienia listy nazwisk specjalistów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i sztuki, ze wskazaniem zakresu specjalności, adresu mailowego i ew. numerów telefonów, ułatwiających bezpośredni kontakt.

 

Lista, dostępna na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności, jest przeznaczona do wykorzystania przez środowisko dziennikarskie – prasę, radio, telewizję.

 

 

Lista nazwisk specjalistów wraz z danymi kontaktowymi
(kliknij tutaj – plik w formacie PDF)