Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Nagroda Jerzmanowskich 2019 dla profesora Adolfa Juzwenki

 

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2019 rok.

Nagrodę otrzymał profesor Adolf Juzwenko.

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Województwo Małopolskie jest Partnerem tego wydarzenia.

 

 

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, a dzięki funduszom Województwa Małopolskiego jako Partnera, ma wyróżniać kandydata, który – zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Pierwszą laureatką Nagrody po jej wznowieniu została Janina Ochojska-Okońska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników: kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i innych. Kolejnymi laureatami odnowionej Nagrody zostali Jerzy Nowosielski, Maciej Grabski, Adam Bielański, Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Penderecki a w 2018 roku – Anna Dymna.

 

Tegoroczny laureat, Adolf Juzwenko, to od 30 lat dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Oprócz skutecznych działań organizacyjnych,  które zapewniły instytucji prawne i finansowe podstawy działania,  ogromną zasługą i niezwykłym osiągnięciem Profesora Juzwenki było podjęcie i zrealizowanie programu wirtualnego odtworzenia przedwojennych zbiorów Ossolineum na podstawie zasobów pozostałych we Lwowie. Możliwe dzięki temu scalenie historycznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych jest symbolicznym przezwyciężeniem skutków wojny i przesunięcia granic, a także najpiękniejszym, w pełni trwałym owocem współpracy polsko-ukraińskiej.

 

Wręczenie Nagrody odbyło się 20 maja – jak co roku – na Wawelu.

 

 

Fotorelacja

(fot. Bogdan Zimowski)

 

_MG_8780
_MG_8786
_MG_8789
_MG_8790
_MG_8793
_MG_8796
_MG_8801
_MG_8807
_MG_8808
_MG_8810
_MG_8811
_MG_8812
_MG_8814
_MG_8815
_MG_8816
_MG_8818
_MG_8821
_MG_8828
_MG_8832
_MG_8836
_MG_8838
_MG_8846
_MG_8849
_MG_8850
_MG_8854
_MG_8856
_MG_8858
_MG_8861
_MG_8864
_MG_8870