Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji

 

Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

Kraków, 15-16 listopada 2018
Gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie 

 

Celem dwudniowej konferencji jest prezentacja stanu badań medioznawczych oraz refleksja nad procesem kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej i państwowej przed i po odzyskaniu niepodległości na łamach prasy krakowskiej oraz szerzej – ogólnopolskiej. Chcemy wskazać te elementy tradycji narodowej, które wpłynęły na kształtowanie się postaw patriotycznych i świadomość polityczną pokoleń Polaków. Szczególnie ważne było w tym czasie wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej, kulturalnej i politycznej Rzeczpospolitej poprzez dialog najwybitniejszych polskich publicystów, prasoznawców, językoznawców, filologów, literaturoznawców, historyków, politologów, działaczy społecznych, medioznawców i kulturoznawców, którzy o drogach do niepodległości pisali na łamach prasy lub prezentowali je w różnego typu dokumentach, drukach ulotnych oraz przekazach ikonicznych (np. fotografiach i ilustracjach).

W 100-lecie niepodległości chcemy omówić rolę prasy w procesie odrodzenia się państwa polskiego oraz jej sukcesów w okresie II Rzeczpospolitej w sferze wzmacniania patriotyzmu, kreowania postaw państwowych, integracji i tworzenia poczucia wspólnoty narodowej Polaków. Problematyka ta będzie podejmowana również – poza kontekstem treści – z innych perspektyw: regulacyjnej (prawnej i etycznej), ekonomicznej oraz instytucjonalnej.

 

więcej...
Anons konferencyjny

 

Plakat konferencji

 

Program konferencji